Directorul DJC Vâlcea, Florin Epure: Numărul redus al specialiștilor atestați, o problemă pentru prezervarea patrimoniului cultural

UE: Toleranță zero față de abuzuri și hărțuirea sexuală
26/10/2017
„Yen” și „Aventurile micuței vrăjitoare” pe scena Teatrului Anton Pann
26/10/2017

Vă supunem atenția asupra unei situații întâmpinată în activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea, care afectează proprietarii și administratorii de monumente istorice, respectiv numărul redus al specialiștilor atestați de ministerul culturii, în domeniul patrimoniului imobil și mobil, responsabili cu realizarea proiectelor tehnice în domeniu, executarea de lucrări intervenție la monumentele istorice, realizarea cercetărilor sau supravegheri arheologice și expertizarea bunurilor cultural mobile.

Conform legii 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, orice intervenție la monumentele istorice precum și la componentele artistice ale acestora, se realizează în baza și cu avizul DJC Vâlcea sau al ministerului culturii și identității naționale. Pentru obținerea avizului este necesară realizarea unei documentații tehnice întocmită de un specialist sau expert atestat de ministerul culturii și identității naționale. La instituția noastră vin adesea, proprietari de monumente istorice care doresc să efectueze diverse lucrări la monumentele istorice, dar care în final renunță, fiind descurajați de faptul că aceste documentații trebuie întocmite de specialiști pe care nu îi găsesc în județul nostru.

Concret, la nivelul județului Vâlcea, care deține un număr mare de monumente istorice, inclusiv un monument înscris în patrimoniul cultural mondial, (790 poziții în LMI),  precum și bunuri culturale mobile clasate în categoria tezaur (118) și în categoria fond, la care se adaugă inventarul bunurilor culturale mobile aparținând monumentelor istorice, susceptibile de a fi clasate, situația este următoarea:

– nu există nicio persoană atestată de ministerul culturii în domeniul cercetării, restaurării, efectuarea studiilor și învestigațiilor privind cercetarea și evidența monumentelor istorice;

– există o singură persoană atestată, ca inginer, acreditat pentru executarea de lucrări de consolidare și/sau restaurare structuri istorice, dirigentare lucrări, inspecția și urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice;

– niciun specialist acreditat pentru lucrări de rezistență structuri;

–  niciun specialist în domeniul urbanismului de parcuri și grădini;

– niciun specialist în domeniul componentelor artistice, restaurare pictură murală, restaurare lemn, restaurare pictură pe lemn, restaurare componente artististice din piatră;

Aceeași situație se regăsește la nivel regional, în județele din Oltenia sau în  județele învecinate:

  • Județul Dolj – 2 specialiști;
  • Județul Olt – 1 specialist;
  • Județul Gorj – 2 specialisti;
  • Județul Argeș – 2 specialiști.

Dintre aceștia, doar doi sunt arhitecți care pot elabora documentații pentru conservarea și restaurarea monumentelor istorice, precum și studii istorice sau documentații de clasare, restul fiind ingineri specializați pe executarea de lucrări.

Observăm, de asemenea, că nu există nici un specialist sau expert pentru realizarea proiectelor de restaurare pictură murală sau alt tip de intervenții asupra componentelor artistice. În condițiile în care pentru orice tip de intervenție la monumentele istorice precum și la componentele artistice este nevoie, conform legii 422/2001, de o documentație tehnică întocmită de un specialist sau expert atestat de ministerul culturii, este foarte clar că ne confruntăm cu un număr redus de specialiști comparativ cu numărul mare de monumente istorice care ar necesita lucrări de intervenții.

O consecință importantă a acestui fapt o reprezintă costurile ridicate ale acestor documentații, pe care proprietarii de monumente istorice nu și le permit  din resurse proprii în defavoarea conservării monumentelor istorice.

Autoritățile publice locale și județene, care potrivit legii au atribuții în protejarea monumntelor istorice, nu prevăd sau prevăd insuficient, în bugetele lor, fonduri pentru proiectare sau execuție de lucrări la monumentele istorice. Proprietarii de monumente ar trebui susținuți financiar cel puțin pentru faza de proiectare.

Menționăm că Ministerul Culturii și Identității Naționale finanțează prin Planul Național de Restaurare, un număr de proiecte la nivel național, insuficient însă raportat la numărul mare de monumente istorice din Lista Monumentelor Istorice.

Atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici se face de către Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală. În cadrul acestui institut funcționează Comisia de atestare în domeniul monumentelor istorice, înființată în 01.11.2015, cu atribuții în atestarea persoanelor fizice care realizează activități în domeniul monumentelor istorice.

Atestarea se face pe baza evaluării competențelor în domeniul protejării monumentelor istorice, respectiv studii, vechime în specialitate și experiență în domeniul protejării monumentelor istorice. Experiența trebuie dobândită prin participarea la activități din domeniul protejării monumentelor istorice sub îndrumarea și semnătura unor specialiști atestați. Faptul că, pentru atestarea unui specialist este nevoie de întocmirea a minimum 5 lucrări în domeniul conservării și restaurării monumente istorice; participarea la executarea și dirigentarea a minimum 5 lucrări; cel puțin cinci ani vechime de activitate efectivă în domeniul protejării monumentelor istorice, este limpede că aceste condiții sunt foarte stricte și greu de îndeplinit, ceea ce face ca durata pentru obținerea atestatului să fie lungă, anevoioasă și descurajantă pentru solicitanți.

În privința protejării patrimoniului arheologic, există  în cadrul Muzeului Județean ,,Aurelian Sacerdoțeanu”, un număr redus de arheologi (trei) care pot realiza descărcări de sarcină arheologică în cazul obiectivelor aflate în situri arheologice sau la monumente istorice sau supravegheri arheologice pentru obiectivele situate în zonele de protecție a siturilor arheologice sau monumentelor istorice. Și în acest domeniu, personalul care poate efectua astfel de lucrări este insuficient, la acesta adaugându-se procedura anevoioasă de obținere a autorizațiilor de cercetare arheologică de la ministerul culturii și identității naționale. Toate acestea fac ca obținerea avizelor și autorizației în zonele cu patrimoniu arheologic să dureze o perioadă foarte lungă de timp (câteva luni).

În domeniul protejării patrimoniului cultural mobil, nu există  suficienți specialiști și experți pentru expertizarea bunurilor culturale susceptibile de a fi clasate în patrimoniul cultural mobil, iar cei care sunt atestați, au domeniu restrâns de experizare, respectiv:

  • 2 experți pentru bunuri cu semnificație etnografică;
  • 1expert în domeniul artei moderne contemporane;
  • 1specialist pe carte veche;
  • 1specialist pe bunuri arheologice și istorice.

Pentru alte categorii de bunuri culturale mobile se caută de obicei specialiști acreditați din alte județe.

Acestea fiind spuse, este evident faptul că, ne aflăm în fața unei situații critice, care persistă de ani de zile și pentru care se pare că nu se găsește o rezolvare corectă și care, lucrul cel mai grav, afectează acțiunea de prezervare a patrimoniului cultural național.

Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea
Director executiv,
Prof. dr. Florin Epure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.