Mircia Gutău: Domnului Bogdan Popescu îi lipseşte capacitatea de a pricepe cum merg lucrurile în administraţia locală

Spectacole de teatru pentru publicul larg și copii la Ariel Inter Fest
18/06/2018
Mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pus în aplicare de polițiștii din Stănești
19/06/2018
Elaborare Studiu de Fezabilitate la Obiectivul Pod pe DN7 km 239 + 376

Ca urmare a unor critici lansate de preşedintele interimar al PNL Râmnicu Vâlcea, Bogdan Popescu, faţă de alocările bugetare aferente achiziţionării unui sediu pentru administraţia publică municipală, doresc să fac următoarele precizări:

Prin HCL nr. 45 privind aprobarea bugetului local şi a listei de investiţii pe surse de finanţare pentru anul 2018 – adoptată în şedinţa din 15 februarie după o consultare publică a cetăţenilor municipiului – în cadrul Anexei nr. 6 – Lista obiectivelor de investiţii, la capitolul 51, poziţia C1 – Achiziţii de imobile s-a prevăzut suma de 2.000.000 lei pentru achiziţia imobilului construcţie şi teren aferent din str. General Magheru nr. 25, respectiv clădirea SOCOM, aşa cum mai este cunoscută.

În urma discuţiilor avute cu proprietarul acestui imobil şi a faptului că am obţinut ca plata aferentă acestei achiziţii să se facă în anul 2019, prin HCL nr. 67/28.03.2018 privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii, s-a aprobat, printre altele, mutarea acelei sume blocate de 2.000.000 lei la alte capitole, printre care şi pentru începerii lucrărilor de amenajare şi repararea a demisolului şi parterului imobilului SOCOM în vederea realizării unor spaţii pentru arhivă, respectiv pentru birouri. Evident că aceste lucrări urmează să se desfăşoare doar după achiziţionarea clădirii din strada General Magheru nr. 25.

Pot admite că domnului Bogdan Popescu îi lipseşte pur şi simplu capacitatea de a pricepe cum merg lucrurile în administraţia locală. A dovedit-o şi în alte ocazii, prin intervenţii la fel de paralele cu realitatea.

Însă mi-e mai greu să admit că nu are informaţiile necesare: putea să ne întrebe şi l-am fi lămurit, ori putea să fie informat de către consilierii locali ai PNL, sau citea atent materialele de pe site-ul primăriei. De unde deduc că domnul Bogdan Popescu se face că nu ştie, doar-doar mai inventează un motiv de atac la adresa primăriei.

Ar trebui să fie atent, totuşi: cine face prea mult pe neştiutorul, poate rămâne aşa!

Mircia Gutău,
Primar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.