EVALUAREA activităţii desfăşurate de INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI VÂLCEA în 2018

Retrospectiva anului 2018 la Teatrul Anton Pann
08/01/2019
Elevi de la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi din Drăgășani, în stagiu de practică la Jandarmeria Mehedinți
08/01/2019

În anul 2018, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea au fost angrenaţi în 6520 de evenimente, din care:

 • 4624cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D ;
 • 288 incendii;
 • 179 incendii de vegetaţie;
 • 240 alte situaţii de urgenţă ;
 • 26 acţiuni pentru asistenţa persoanelor ;
 • 1005 acţiuni pentru protecţia comunităţilor ;
 • 158 deplasări fără intervenţie (134 situaţii de urgenţă la care nu a mai fost necesară intervenţia pompierilor şi 24 alarme false).

– Alte situaţii de urgenţă (misiuni pirotehnice, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, înlăturarea  efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice etc.);

– Acţiuni pentru protecţia comunităţilor (asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, protecţia mediului, salvări de animale etc.);

– Asistenţă persoane (degajări de persoane în urma exploziilor, prăbuşirii sau accidentelor de muncă şi rămase blocate în apartament, ascensor, la înălţime etc.).

Pe timpul intervenţiilor, au fost salvate 12 persoane şi au fost asistate 4522 de persoane. Ca urmare a intervenţiilor s-a reuşit salvarea a 319 de animale şi protejarea a bunurilor materiale în valoare de peste 49 de milioane de lei.

Din nefericire, ca urmare a incendiilor au murit 2 persoane (în vârstă de 59 de ani și respectiv 87 de ani) şi 34 persoane au suferit atacuri de panică sau arsuri.

Cauzele probabile de producere a incendiilor au fost: 80 utilizarea focului fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, 58 utilizarea instalaţiilor electrice defecte, 52 probleme legate de coş/canal de fum necorespunzătoare, 26 de acţiuni intenţionate, 12 legate de jar şi scântei de la sistemele de încălzire, 11 mijloace de încălzire nesupravegheate, 10 aparate electrice lăsate sub tensiune, 10 fumatul fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, 5 sisteme de încălzire necorespunzătoare, 4 scurgeri/scăpări de gaze combustibile, 4 echipamente electrice improvizate, 3 trăsnetul, 3 scântei mecanice, 3 utilizarea dispozitivelor de sudură fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, 2 autoaprindere și 5 alte   cauze diferite (explozie urmată de incendiu, accident rutier urmat de incendiu, jocul copiilor cu focul, mijloace de încălzire improvizate  ).

În perioada analizată, s-au înregistrat 240 intervenţii pentru alte situaţii de urgenţă: 180 de inundaţii, 41 de evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă, 12 asanări teritoriale de muniţie neexplodată,  o sablare sau spălare a căilor publice, 3 ridicări de deșeuri toxice,  3 alte intervenţii.

Cele mai deosebite intervenţii au fost: inundațiile din comuna Vaideeni 21.06.2018, orașul Băbeni – 11.07.2018 și incendiu la hala de producție a textile nețesute din Râmnicu Vâlcea –25.11.2018.

La a VI-a ediție a “Competiției Naţionale de Descarcerare şi Acordare a Primului Ajutor Calificat”, paramedicii SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Magheru” al Județului Vâlcea au câștigat locul I, pentru a patra oară consecutiv, la proba “Acordarea Primului Ajutor Calificat”. Din anul 2016, echipajul nostru a reprezint  România la Competiția Mondială de Descarcerare și Prim-Ajutor în: Brazilia – unde a ocupat locul 19,  Tg-Mureș – unde a ocupat locul 10  și Africa de Sud– unde a ocupat locul 21, iar anul acesta va concura în Rochelle-Franţa.

În vederea creşterii capacităţii de reacţie a structurilor operative s-au desfăşurat exerciţii, după cum urmează:

 • Exercițiul național privind managementul consecințelor unui accident chimic major cu efecte în afara amplasamentului produs pe Platforma Chimică.
 • Exercițiul național ”SEISM 2018”
 • 4 exerciţii de cooperare pentru antrenarea structurilor specializate în gestionarea situațiilor de urgenţă (explozie urmată de incendiu – depozitul din localitatea Orlești, accident tehnologic major – Platforma Chimică, accident aviatic – în zona montană a localității Voineasa, seism – în orașul Călimănești).
 • 43 de exerciţii de alarmare publică în vederea perfecţionării şi pregătirii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, a centrelor operative cu activitate temporară şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în scopul formării deprinderilor pentru desfăşurarea practică a activităţilor de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi limitării consecinţelor pe timpul producerii alunecărilor de teren şi inundaţiilor;

În anul 2018, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea au efectuat 1067 de controale de specialitate.

Pe timpul controalelor şi verificărilor planificate şi executate în anul 2018, inspectorii au constatat 3610 deficienţe, cu sprijinul factorilor de conducere, au fost soluţionate operativ un număr de 407 deficienţe. Nu au fost constatate stări de pericol.

Au fost verificate: 20 de construcţii hidrotehnice, 10 localităţi aflate în zona de inundabilitate,100 de adăposturi de protecţie civilă şi 2 puncte de comandă

S-au efectuat 43 de controale pe linia prevenirii dezastrelor tehnologice la obiective Seveso, în scopul verificării responsabilităţilor privind planificarea, organizarea şi aplicarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor majore şi limitarea consecinţelor acestora asupra securităţii, sănătăţii populaţiei şi  mediului .

În anul 2018, au fost planificate şi executate 12 antrenamente lunare de alarmare publică, denumite generic „Miercurea sirenelor”, 24 de exerciţii bilunare de înştiinţare-avertizare şi 43 de exerciţii de alarmare publică şi evacuare în cazul producerii situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii şi alunecări de teren sau pe timpul atacului din aer.

În luna martie 2018, pe teritoriul României a fost implementat sistemul RO-ALERT, de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Pentru încălcările constatate au fost aplicate un număr de 2270 de sancţiuni în cuantum de 483.150  lei.

După analizarea documentaţiilor depuse, au fost  eliberate 80 avize, 50 de autorizaţii de securitate la incendiu şi un aviz de protecţie civilă pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă. Au mai fost avizate 29 planuri de intervenţie.

Au fost eliberate 20 acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii cu mijloace pirotehnice.

În anul 2018, Inspecţia de Prevenire a soluţiona, în termen legal, 54 petiţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi cinci în domeniul protecţiei civile.

Pe linia pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a autorităţilor, personalului serviciilor voluntare şi private, inspectorilor de protecţie civilă, cadrelor tehnice şi elevilor au fost organizate: trei convocări de pregătire trimestriale cu şefii SVSU; o convocare anuală cu şefii centrelor operative cu activitate temporară / inspectorii de protecţie civilă / cadre tehnice de la municipii si oraşe; trei instructaje de pregătire trimestrială cu şefii centrelor operative cu activitate temporară / inspectorii de protecţie civilă / cadre tehnice de la municipii si oraşe; un instructaj de pregătire, anual, cu şefii centrelor operative cu activitate temporară / inspectorii de protecţie civilă / cadre tehnice de la comune;  o convocare de pregătire, anuală, cu şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, de la instituţii publice şi operatori economici; trei instructaje de pregătire, trimestrial, cu personalul de specialitate din cadrul instituţiilor publice, serviciilor deconcentrate şi operatorilor economici incluşi în PAAR; o convocarea de pregătire, anuală, cu directorii/managerii instituţiilor publice si operatorilor economici sursa de risc;

De asemenea, s-a desfăşurat etapa judeţeană a “Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi ale serviciilor private pentru situaţii de urgenţă”. La această competiție, locul I a fost ocupat de echipajul SVSU al oraşului Călimăneşti și echipajul SPSU al SC Oltchim SA.

A fost îndrumată activitatea cercurilor tehnico-aplicative de elevi şi s-au organizat concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi: „Prietenii Pompierilor” şi ,,Cu viaţa mea apăr viaţa!”.

În anul 2018, patru voluntari din cadru inspectoratului nostru (LAZĂR Maria Alexandra, CZDECI Iulia Maria, DEACONESCU Iulia Ana Maria şi BUMBUC Daniel) au participat la un eveniment de construire accelerată şi voluntariat „BIG BILD 2018”. În cadrul acestui eveniment, au contribuit la construirea a 8 case în localitatea Cumpăna, din județul Constanța.

Pe parcursul anului s-au derulat 3 campanii naţionale de informare şi sensibilizare: ,,Vreau să fiu voluntar”, – pentru cooptarea în rezolvarea situaţiilor de urgenţă a populaţiei civile, „RISC- Siguranţa nu e un joc de noroc!” – în vederea reducerii victimelor şi a numărului de incendii şi „Nu tremur la  cutremur”- pentru conştientizarea şi pregătirea populaţiei pentru a reacţiona corect în situaţia producerii unui cutremur.

Secretariatul Tehnic Permanent a monitorizat împreună cu specialişti din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, zonele care s-au confruntat cu situaţii de urgenţă, întocmindu-se 85 de note de constatare şi procese verbale.

În anul 2018, unitatea noastră a fost dotată cu mijloace de intervenţie necesare bunei desfăşurări a intervenţiilor: 74 aparate izolante prevăzut cu sisteme de alarmare în caz de lipsă a mişcării; 2 detectoare portabile multigaz; o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime; un detector portabil multigaz; un câine de serviciu; 16 aparate izolante cu autonomie mărită; un echipament de testare pentru aparatele izolante cu autonomie mărită; 3 ambulanţe tip B 4×4; 22 de fumigene colorate; un cort pentru decontaminare; un container suport logistic al intervenţiei tip IV-iluminat (450 KVA); o autospecială transport efective la intervenţie 16 + 1 locuri; un container suport logistic al intervenţiei Tip II-multirisc; o linie tehnică de întreținere echipamente individuale de protecție.

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI VÂLCEA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.