Guvernul României demarează proiectul “Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul turismului”

Incendii provocate de coșurile de fum necurățate, produse în Drăgășani și Mihăești
11/02/2019
Razie în Berbești – polițiștii au controlat 15 unități economice și 37 de autovehicule
11/02/2019

Secretariatul General al Guvernului, prin Direcția pentru Strategii Guvernamentale, în calitate de partener, anunță demararea proiectului ”Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul turismului

Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Turismului, în calitate de solicitant și este cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Scopul proiectului este optimizarea procesului decizional și eficientizarea activității la nivelul Ministerului Turismului, prin sistematizarea și reglementarea legislației care guvernează domeniul turismului, în vederea îndeplinirii funcțiilor și realizării obiectivelor strategice din domeniile coordonate, conform mandatului instituțional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Identificarea, fundamentarea și conturarea unui turism identitar al României (axat pe tradiții, istorie și elementele naturale cu potențial turistic), culminând cu formularea unei politici publice relevante în domeniu.
  • Diagnoza și analiza comparativă a cadrului normativ în vigoare incident domeniului turismului, identificarea redundanțelor și anacronismelor, simplificarea, actualizarea și sistematizarea legislației din domeniul turismului.
  • Dezbaterea propunerilor de simplificare, actualizare și sistematizare a legislației care reglementează domeniul turismului.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  • o cercetare cantitativă reprezentată de un studiu sociologic realizat la nivel național, care va constitui instrumentul de fundamentare a politicii publice în domeniul turismului identitar;
  • o diagnoză și o analiză comparativă a cadrului normativ ce vizează domeniul turismului;
  • un set de reglementări unice ale actelor normative din domeniul turismului, adoptat și publicat în Monitorul Oficial;
  • o politică publică în domeniul turismului identitar adoptată și publicată în Monitorul Oficial.

Detalii tehnice:

Proiectul pe cod SIPOCA 392, este cofinanțat din Fondul European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară 1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Data de începere a proiectului: 13 septembrie 2018

Perioada de implementare: 24 luni

Bugetul proiectului: 2.909.254,04 lei, din care 2.443.303,91 lei reprezintă cofinanțarea din partea Fondului Social European

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.