Control mai eficient la frontierele externe ale Uniunii Europene: EUROSUR va fi integrat în în cadrul Frontex

Teatrul Național Radu Stanca Sibiu joacă astăzi la Teatrul Anton Pann
20/02/2019
Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea vă informează
22/02/2019

Uniunea Europeană depune eforturi pentru a îmbunătăți gradul de protecție a frontierelor externe, ca parte a abordării sale globale referitoare la migrație

Miercuri, 20 februarie 2019, ambasadorii la UE au convenit asupra poziției de negociere a Consiliului European cu privire la un regulament privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european. Pe baza acestui mandat, președinția română a Consiliului va începe negocierile cu Parlamentul European.

“Mandatul convenit astăzi referitor la noile norme privind Frontex reprezintă un pas înainte către un control mai eficient la frontierele externe ale UE. O agenție mai puternică ne va oferi noi instrumente pentru a face față provocărilor actuale și viitoare în ceea ce privește spațiul Schengen. Vom începe acum negocierile cu Parlamentul European în vederea ajungerii la un acord cât mai curând cu putință”, a menționat Carmen Daniela Dan, ministrul român al afacerilor interne

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) este consolidată cu personal și echipamente tehnice. De asemenea, primește un mandat mai amplu de sprijinire a activităților statelor membre cu privire la protecția frontierelor, la returnare și la cooperarea cu țările terțe. Noile norme propuse vor integra Sistemul european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) în cadrul Frontex, pentru a-i îmbunătăți funcționarea.

Un corp permanent format din polițiști de frontieră, gărzi de coastă și experți în materie de returnare

Pentru asigurarea unei gestionări coerente a frontierelor externe și pentru garantarea capacității de reacție la situații de criză, va fi instituit un corp permanent, care va ajunge în 2027 să dispună de un personal operațional de până la 10 000 de persoane. Acest corp permanent va fi format din membri ai personalului operativ din cadrul Frontex și din statele membre, cu detașări pe termen scurt și pe termen lung.

Trimiterile la corpul permanent vor începe la 1 ianuarie 2021. Pentru a se putea adapta la situații și capabilități viitoare, la 30 de luni după această dată Comisia Europeană va efectua o evaluare intermediară cu privire la numărul total și la componența corpului permanent. Până în martie 2024 și după ce Consiliul și Parlamentul European vor dezbate evaluarea, Comisia va prezenta propuneri de confirmare sau modificare a numărului, a componenței și a contribuției statelor membre la corpul permanent.

Statele membre ale UE își vor păstra responsabilitatea principală pentru gestionarea frontierelor proprii, iar agenția și personalul acesteia vor oferi asistență tehnică și operațională cu acordul prealabil al statelor membre implicate. Conform noilor norme propuse, personalul corpului permanent trimis într-un stat membru va putea exercita anumite competențe executive pentru a efectua sarcini de control la frontiere sau de returnare, întotdeauna cu autorizarea prealabilă a statului membru gazdă, inclusiv recurgerea la forță și la arme.

Returnări și cooperarea cu țările terțe

Consiliul European a convenit deja în decembrie 2018 asupra unei poziții parțiale de negociere cu privire la dispozițiile referitoare la rolul consolidat al Frontex în privința returnării și a cooperării cu țări terțe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.