Tribunalul Vâlcea a dispus începerea procedurii de intrare în faliment a combinatului Oltchim

Primăria Râmnicu Vâlcea a depus un proiect pentru obţinerea unei finanţări de peste 2,8 milioane de euro
09/05/2019
9 mai – Ziua Independenței României, marcată la Râmnicu Vâlcea
09/05/2019

OLTCHIM - Imagine Arhivă - 16 aprilie 2010

Miercuri, 8 mai 2019, Tribunalul Vâlcea a admis cererea formulată de consorţiul de administratori judiciari ROMINSOLV SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL și astfel a dispus începerea procedurii generale a falimentului pentru Oltchim SA

Instanța admite cererea formulată de consorţiul de administratori judiciari ROMINSOLV S.P.R.L. şi BDO Business Restructuring S.P.R.L.În temeiul art. 107 alin. (1) lit. C raportat la art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 Dispune începerea procedurii generale a falimentului debitoarei Oltchim SA.

În temeiul art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 Desemnează provizoriu, în calitate de lichidator judiciar, consorţiul de lichidatori judiciari ROMINSOLV S.P.R.L. şi BDO Business Restructuring S.P.R.L., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 85/2006 şi care va avea o retribuţie lunară de 1.000 lei.

În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii de către consorţiul de administratori judiciari, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii şi dispune predarea către consorţiul de lichidatori judiciari, în termen de 5 zile de la pronunţarea prezentei, a tabelului definitiv al creanţelor şi a listei creanţelor născute în cursul procedurii.

Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la 20.06.2019. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 05.07.2019. Fixează termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 11.07.2019.

Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 30.07.2019. În temeiul art. 113 din Legea nr. 85/2006, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.

În temeiul art. 48 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului judiciar.

Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. În cazul exercitării căii de atac, cererea se va depune la Tribunalul Vâlcea. Termen de fond 18.09.2019. Pronunţată astăzi, 08.05.2019.

sursa: portal.just.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.