Activități preventive organizate de IPJ Vâlcea în unități de învățământ și zone adiacente acestora

Primăria Râmnicu Vâlcea a demarat lucrările de reabilitare pe strada Bâlciului
24/05/2019
Ziua Europeană a Parcurilor marcată printr-un eveniment prezidat de Gheorghe Mihăilescu – directorul general al ROMSILVA
26/05/2019

Pentru asigurarea unui climat de siguranță publică în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, în această săptămână, efectivele de polițiștii de ordine publică și prevenire, sub coordonarea Serviciului de Ordine Publică din cadrul IPJ Vâlcea, au desfășurat o serie de activități de prevenire la unitățile de învățământ, ocazie cu care au fost prezentate diferite teme cu ajutorul unor materiale ce au avut ca obiectiv informarea elevilor și a cadrelor didactice, în scopul prevenirii și combaterii delicvenței juvenile și victimizării minorilor, a infracțiunilor cu violență si a infracțiunilor contra patrimoniului. 

Cu această ocazie au fost verificate 45 unități de alimentație publică care au sediul în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru identificarea situaţiilor de încălcare a prevederilor H.G. nr. 128/1994 pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltate fizică şi morală a elevilor, totodată, fiind depistați și un număr de 12 elevi absentând de la cursuri.

Polițiștii au purtat discuții cu elevii unităților de învățământ preuniversitar, punându-se în vedere atât problematica violenței în școli, a delicvenței juvenile și victimizării minorilor, cât și pericolele pe care le prezintă rețelele de socializare tip „Facebook”, „Instagram”, „Snapchat” și cum pot fi acestea evitate. Totodată, li s-a pus în vedere principalele infracțiuni care pot fi comise de către elevi sau ai căror victime pot deveni, consecințele actelor de violență, a sustragerii și distrugerii de bunuri, a absenteismului școlar, ale anturajului, consumului de alcool, de droguri și tutun.

Polițiștii au organizat instruiri cu elevii şi profesorii, oferindu-le sfaturi preventive, întâlnirile cu elevii fiind interactive, concretizându-se în discuţii libere, captivante, de interes pentru toţi participanţii. Elevii au participat în mod activ la discuţii, adresând o serie de întrebări poliţiştilor şi manifestând un interes deosebit cu privire la aspectele dezbătute.

Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor sunt segmente ale prevenirii criminalităţii care necesită o atenţie deosebită, având în vedere faptul că tinerii pot cădea cu uşurinţă în capcana infracţionalităţii, mai cu seamă datorită caracteristicilor vârstei, teribilismului şi dorinţei de a gusta noul la orice pas. Nu în ultimul rând, din cauza capacităţii reduse de a sesiza pericolul, tinerii pot deveni cu uşurinţă şi victime ale unor infractori.

Cu ocazia activităților desfășurate au fost instruiți peste 4.000 elevi, 234 cadre didactice și 21 directori ai unităților de învățământ preuniversitar.

Nu au fost uitați nici cei mici, polițiștii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității și cei de Proximitate ai Poliției Orașului Călimănești au vizitat grădinița Happy Kids și grădinița cu program prelungit din Oraș Călimănești.

Pentru reducerea riscului de implicare în evenimentele rutiere, a copiiilor, aceștia au fost învățați să nu se joace pe drumurile publice sau în aporpierea acestuia și să aleagă locurile special amenajate în acest sens, unde nu circulă mașini.

Deplasarea trebuie realizată doar pe trotuar, iar pe drumurile unde nu există trotuare, să se circule întotdeauna pe partea stângă, cât mai aproape de marginea drumului.

Polițiștii le-au explicat semnificația indicatoarelor rutiere, a culorii semaforului și marcajele rutiere ce îi privesc pe pietoni.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.