ANTREPRENORIAT SOCIAL DE SUCCES – Proiect „Antreprenoriat Social – Progres, Echitate, Respect (ASPER)”

Psiholog: Nu este egoist să ne iubim pe noi înșine!
10/02/2020
Cimitirul Cetăţuia din Râmnicu Vâlcea va fi extins
10/02/2020

În calitate de Beneficiar, ASOCIAȚIA PSIHOLOGILOR GORJENI împreună cu partenerii Fundația Basarab și SOCIAL COM S.R.L., derulează proiectul „Antreprenoriat Social – Progres, Echitate, Respect (ASPER)”, cod MySMIS 128242. Proiectul are o valoare totală de 12.259.080,30 lei, din care valoarea cofinanțării din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 este de 10.385.907,16 lei.

Proiectul „Antreprenoriat Social – Progres, Echitate, Respect (ASPER)” va conduce la înființarea a 21 de întreprinderi sociale și consolidarea capacității întreprinderilor nou înființate. Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou înființată trebuie să fie formată din minimum 5 persoane, dintre care minimum 2 persoane trebuie să aibă statut de angajat. Restul persoanelor care formează entitatea de economie socială pot fi membri, voluntari, beneficiari ai serviciilor/produselor furnizate de entitățile de economie socială.

Întreprinderile sociale vizate de prezentul proiect sunt, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia socială, întreprinderi organizate independent de sectorul public și care au scopul de a servi interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale ale membrilor prin producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. Aceste întreprinderi contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, inclusiv prin implicarea unor persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile în activităţi cu caracter social şi economic, facilitând accesul tuturor la resursele şi serviciile comunităţii.

Pe termen lung, proiectul va genera un impact pozitiv în comunităţile locale din regiunea Regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud – Muntenia, contribuind la reducerea şomajului, creşterea încasărilor bugetare și ridicarea nivelului de trai. Întreprinderile sociale înfiinţate în cadrul proiectului vor contribui la dezvoltarea comunităţilor locale inclusiv prin implicarea unor persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile în activităţi cu caracter social şi economic, facilitând accesul tuturor la resursele şi serviciile comunităţii.

Scopul principal al proiectului este acordarea de sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi sociale, în vederea integrării pe piața forței de muncă și în vederea combaterii sărăciei din Regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud – Muntenia, în județele Gorj, Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Arges și Dâmbovița.

Informații suplimentare pot fi obținute la biroul proiectului APSG, Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 36, Târgu Jiu, Gorj, Telefon/fax: 0253.213041, E-mail: contact@apsg.ro, persoana de contact este Sorin Piscupu, tel: 0722326525.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.