AJOFM Vâlcea: Șomaj tehnic-indemnizație 75% – depunerea documentelor se face on-line

COVID-19 în județul Vâlcea: situația epidemiologică la data de 19 februarie 2021
COVID-19: Situația epidemiologică în județul Vâlcea, 25 martie
25/03/2020
AJFP Vâlcea aduce precizări cu privire la NOUA DECLARAȚIE UNICĂ - formularul 212
AJFP Vâlcea informează: ANAF contribuie semnificativ la efortul național de limitare a răspândirii infecției cu noul coronavirus
27/03/2020

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea face cunoscut că, în temeiul O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, în timpul stării de urgență (16 martie – 15 aprilie 2020), pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, in conformitate cu dispozitiile art. 52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, salariații vor beneficia de o indemnizație suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Nivelul indemnizației va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

De aceste prevederi urmează să beneficieze salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:

a) întrerup activitatea total sau parțialîn baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobată prin ordin.

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemieiCOVID-19, respectiv au incasari cu minim 25% mai putin decat media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.

Angajatorii prevazuti la lit b) pot beneficia de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

ETAPE PRIVIND APLICAREA OUG 30/2020 

SUSPENDAREA CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCA ALE SALARIAȚILOR în conformitate cu dispozitiile  52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003– Codul muncii (emiterea de catre angajatori a deciziilor și operarea acestora în REVISAL);

Obținerea de către angajatori a CERTIFICATULUI DE SITUAȚII DE URGENȚĂ emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceripentru angajatorii mentionați la art. XI, alin. (2), lit.a) din O.U.G. nr. 30/2020

sau

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE A ADMINISTRATORULUI din care să reiasă faptul ca, angajatorul înregistrează o DIMINUARE A ÎNCASARILORdin luna anterioară depunerii declarației, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada 01.01.2020 – 29.02.2020 și nu are capacitatea financiară pentru a plăti toți salariații, pentru angajatorii mentionați la art. XI, alin. (2), lit.b) din O.U.G. nr. 30/2020 (pe baza analizei financiare interne a angajatorului)

TRANSMITEREA DE CĂTRE ANGAJATORI LA AJOFM VÂLCEA A DOCUMENTELOR pentru plata indemnizației pentru șomaj tehnic, astfel:

 Angajatorii mentionati la art. XI, alin. (2), lit.a) din O.U.G. nr. 30/2020 Angajatorii mentionati la art. XI, alin. (2), lit.b) din O.U.G. nr. 30/2020
1) Cerere (anexa 1 – OUG 30/2020)

2) Certificatul de Situatie de urgenta

3) Lista persoanelor (anexa 3 – OUG 30/2020)

1) Cerere (anexa 2 – OUG 30/2020)

2) Declaratie pe propria raspundere a administratorului (Ordin Presedinte ANOFM)

3) Lista persoanelor (anexa 3 – OUG 30/2020)

 FOARTE IMPORTANT: 

Documentele menționate mai sus se vor depune în format electronic sub forma unui fisier de tip .pdf la adresa de e-mail: valcea@anofm.gov.ro.

VĂ RUGAM CA PE LÂNGĂ FISIERUL .PDF SĂ NE COMUNICAȚI SI FORMATUL EDITABIL AL LISTEI PERSOANELOR (ANEXA 3 –OUG 30/2020), FORMAT EXCEL, PENTRU A ASIGURA OPERATIVITATEA VERIFICARII ȘI PLĂȚII SUMELOR CATRE ANGAJATORI!

În cazuri excepționale acestea se pot depune și letric, prin poștă/curier la adresa Râmnicu Vâlcea, str. Dacia, nr. 8-10, Bloc Transcozia, et. II – Secretariat, jud. Vâlcea

ATENȚIE

Documentele se depun începând cu data de 01 APRILIE 2020 pentru perioada de suspendare a contractului de munca aferenta lunii MARTIE 2020, suspendare făcută în temeiul art.52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. 

Pentru perioada aferenta lunii APRILIE 2020, documentele se depun începând cu 1 MAI 2020.

Cererile vor fi soluționate într-o perioadă de maxim 30 de zile de la data depunerii cererii, dar în funcție de numărul de solicitări acestea vor fi rezolvate în cel mai scurt timp.

PENTRU SOLICITĂRI DE INFORMAȚII

Angajatorii care doresc să clarifice orice aspect legat de aplicarea OUG 30/2020 pot contacta AJOFM Vâlcea. Punem la dispozitie urmatoarele numere de telefon:

0771.174.993 – rețeaua DIGI

0733.938.867 – rețeaua Orange

sau pe adresa de e-mail valcea@anofm.gov.ro.

ALTE INFORMAȚII UTILE

Corespondenta niveluri de calificare in vederea completării tabelului nominal (anexa 2)

• ISCED 0 – Educaţia timpurie
• ISCED 1 – Învăţământ primar
• ISCED 2 – Învăţământ gimnazial
• ISCED 3 – Învăţământ liceal
• ISCED 4 – Învăţământ postliceal Învăţământ superior
• ISCED 5 – Învăţământ superior de scurtă durată
• ISCED 6 – Licenţă sau nivel echivalent
• ISCED 7 – Master sau nivel echivalent
• ISCED 8 – Doctorat sau nivel echivalent

Informații suplimentare:

Pe site-ul: anofm.ro se selectează AJOFM Valcea din bara de meniu (selectați o agenție), apoi din bara de meniuri (colorată în albastru) se selecteză rubrica “Comunicare” și rubrica “Materiale Informative

Toate materialele necesare privind șomajul tehnic se găsesc în postarea numită: „AJOFM Vâlcea – ȘOMAJ TEHNIC – materiale informative Legea nr. 19/2020 si OUG nr. 30/2020”

• pagina de facebook: “Agentia Jud pt Ocuparea Fortei de Munca Valcea”
• date de contact AJOFM Valcea>
• email: ajofm@vl.anofm.ro
• fax: 0250.732.757
• telefon: 0520.735.608

2 Comments

  1. Pentru decizia de indemnizație creștere copil!

  2. Andrea-Dominga says:

    Bună ziua, am depus actele de două ori, in Iulie si in August pentru șomaj si m-au chemat din nou in octombrie; iar in septembrie incep cursurile la care vreau sa particip si trebuia sa fiu in șomaj deja. Cum procedez?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.