Parlamentul European a aniversat 70 de ani de la „Declarația Schuman”

Digi donează echipamente pentru două laboratoare de testare COVID-19 prin metoda Real Time PCR
07/05/2020
Râmnicu Vâlcea: locuinţe sociale noi în Ostroveni – 75 de apartamente şi 45 de garsoniere
13/05/2020

imagine - Consiliul European

Declarația Președintelui și a liderilor grupurilor politice din Parlamentul European cu ocazia aniversării a 70 de ani de la „Declarația Schuman”

Cea de-a 70-a aniversare a Declarației Schuman are loc într-un moment când Europa se confruntă cu cea mai dificilă provocare de la sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial: o criză sanitară, economică și socială declanșată de epidemia de COVID-19.

Declarația Schuman, care a pus bazele Uniunii Europene, a lansat un proiect politic unic și autentic pentru a garanta pacea și prosperitatea și a îmbunătăți viețile tuturor cetățenilor europeni. Deja în urmă cu 70 de ani, Declarația Schuman exprima ideea că „Europa nu se va construi dintr-o dată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete care să creeze în primul rând o solidaritate de facto”. Această abordare treptată a dus la Uniunea Europeană așa cum o cunoaștem astăzi.

Încă de la început, proiectul european s-a axat pe construirea unei comunități politice și economice, bazate pe valorile care decurg din istoria noastră europeană comună, precum solidaritatea, deschiderea, libertatea, toleranța, egalitatea în diversitate și respectarea statului de drept.

Jean Monnet, autorul Declarației Schuman, spunea că „oamenii nu se schimbă decât din necesitate, iar ei își dau seama de necesitate doar în vremurile de criză”. Fiecare criză este o ocazie de a face un pas înainte. De asemenea, criza actuală accentuează nevoia urgentă ca Uniunea Europeană să înceapă să depună eforturi pentru a deveni mai eficientă, mai democratică și mai apropiată de cetățeni.

În ultimii 70 de ani, lumea s-a schimbat în mod dramatic, iar rolul Uniunii Europene este mai important ca niciodată. Într-o nouă ordine geopolitică emergentă și în contextul unei situații ecologice de urgență, responsabilitatea noastră este de a accepta să devenim o forță mondială a stabilității și păcii, a statului de drept, a sustenabilității și a multilateralismului.

Criza a arătat într-un mod foarte dureros că UE rămâne un proiect nefinalizat și că lipsa manifestării solidarității sau eșecul de a contracara atacurile continue împotriva drepturilor fundamentale și a statului de drept nu sunt doar dezbateri teoretice.

Întrucât stăm pe umerii unor uriași, capacitatea instituțiilor europene și a tuturor statelor membre de a răspunde actualelor provocăril sanitare, sociale, economice, de mediu, de securitate și instituționale ar trebui să fie cel puțin proporțională cu ambiția politică cuprinsă în Declarația Schuman. Trebuie să consolidăm și să aprofundăm legitimitatea democratică a Uniunii Europene și să ne asigurăm că politicile și liderii săi reprezintă cu adevărat cetățenii Europei într-o democrație parlamentară europeană autentică.

Credem că a venit momentul pentru o dezbatere ambițioasă privind viitorul Europei cu cetățenii și cu toate părțile interesate din UE pentru a defini Uniunea în care vrem să trăim împreună și pentru a găsi un consens în rândul cetățenilor europeni privind temeliile politice pe care să se sprijine redresarea continentului european. Solidaritatea a devenit condiția principală pentru realizările noastre comune viitoare.

În acest context, continuăm să credem că proiectul la nivel european al „Conferinței privind viitorul Europei” reprezintă forul potrivit pentru a îndeplini această ambiție. Conferința trebuie să fie convocată cât mai curând posibil și să producă propuneri clare, prin implicarea directă și semnificativă a cetățenilor, pentru a realiza o reformă profundă a Uniunii, permițându-i, în primul rând, să ia decizii în interesul comun al europenilor, astfel încât UE să devină mai eficientă, unită, democratică, suverană și rezistentă.

Reafirmăm poziția Parlamentului și luăm act de poziția Comisiei potrivit căreia procedura, conceptul, structura, calendarul și sfera Conferinței ar trebui stabilite de comun acord de cele trei instituții. Prin urmare, invităm Consiliul să prezinte o poziție ambițioasă privind Conferința.

Suntem recunoscători că în ultimii 75 de ani ne-am bucurat de unitate și pace și trebuie să ne aducem aminte că solidaritatea nu se oprește la frontierele noastre. Actuala pandemie ne reamintește importanța multilateralismului pentru a aborda împreună provocările și crizele comune. În loc să ne întoarcem la egoismul național, ar trebui să continuăm să pășim pe calea consolidării și integrării Uniunii Europene, o Uniune care colaborează îndeaproape cu partenerii internaționali într-un spirit de loialitate și înțelegere reciprocă.

Jaume DUCH GUILLOT
EP Spokesperson and Director General for Communication

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.