COVID-19 în județul Vâlcea: situația epidemiologică la data de 14 august 2020

Primăria Râmnicu Vâlcea a lansat un sistem de bike-sharing CICLO
14/08/2020
Constantin Rădulescu și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Vâlcea
17/08/2020
COVID-19 în județul Vâlcea: situația epidemiologică la data de 23 martie 2021

Până la data de 14 august 2020, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică, pe teritoriul județului Vâlcea au fost confirmate 736 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2.

De asemenea, în ultimele 24 de ore, a fost întregistrat un deces, numărul persoanelor pozitive care au decedat de la debutul pandemiei și până acum, ajungând la 23. Ultima persoană decedată suferea și de alte afecțiuni medicale ( diabet zaharat și obezitate).

În prezent, în unitățile sanitare dedicate din județul Vâlcea se află internate 84 de persoane confirmate pozitiv, starea de sănătate a acestora fiind următoarea: 33 asimptomatice/ forme ușoare, patru cu forme grave (internate la ATI) și 47 cu forme medii ale bolii.

În ultimele 24 de ore au fost internate în spitalele din Vâlcea 11 persoane confirmate pozitiv cu virusul SARS-COV-2.

Numărul persoanelor declarate vindecate până acum este de 220.

În județ, în baza definiției de caz și a protocolului medical, până la această dată, au fost realizate 9.019 de teste. Astăzi au fost recepționate un număr de 303 teste negative și 36 teste pozitive.

În baza Legii 136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, Direcția de Sănătate Publică Vâlcea a emis, în ultimele 24 de ore, 24 de decizii de izolare și 43 de decizii de carantină, în prezent, 416 de persoane afându-se în carantină la domiciliu sau la locația declarată și 51 de persoane se află în izolare (anchetă epidemiologică).

Vă reamintim că, începând de la sfârșitul lunii trecute, prin Hotărârea nr.18/2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, purtarea măștii de protecție a devenit obligatorie și în spațiile deschise din județ în care sunt multe persoane, cum ar fi: piețele agroalimentare, permanente sau temporare, târgurile de animale sau de produse tradiționale, bâlciurile, stațiile mijloacelor de transport în comun, gările, autogările, ștrandurile sau piscinele în aer liber.

Cum în perioada imediat următoare vor avea loc diferite evenimente privind ziua de 15 august, vă facem cunoscute prevederile Ordinului MS nr. 2941/1120/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară.

Atfel, pentru buna desfășurare a acestor evenimente trebuie respectate următoarele prevederi cuprinse în prezentul Ordin:

1) Măsuri care privesc angajatorii și organizatorii:

a) elaborarea instrucțiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;
b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate;
c) responsabilul SSM va efectua instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă;
d) angajaților/voluntarilor li se va asigura echipamentul de protecție necesar (mască, mănuși, viziere etc.);
e) reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul/regiunea în care va avea loc evenimentul;
f) plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în cadrul delimitat aferent evenimentului;
g) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum și efectuarea triajului observațional zilnic la intrarea în zona delimitată a evenimentului pentru echipa de organizare, echipa artistică și pentru public. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) și nici al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus; angajații cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimiși acasă;
h) organizarea spațiului de lucru astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1,5 m între oricare două persoane;
i) promovarea măsurilor de igienă individuală;
j) plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante la intrarea în spațiul delimitat al evenimentului;
k) instruirea personalului privind măsurile de igienă;
l) dezinfecția frecventă a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană cu substanțe biocide autorizate;
m) dezinfectarea echipamentul tehnic: camere de filmare, lavaliere, microfoane, walkie-talkie, căști etc. Dacă materialele și echipamentul sunt achiziționate/închiriate, trebuie stabilit un protocol împreună cu fiecare furnizor privind procedura de curățare și igienizare a acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea și proprietățile materialelor și echipamentelor;
n) se vor evita scenele cu contact apropiat îndelungat (mai mult de 15 minute, la o distanță mai mică de 1,5 m);
o) se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Se vor distribui alimente ambalate și băuturi răcoritoare pentru consum individual;
p) mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1,5 m;
q) în situația extraordinară în care un membru al echipei de organizare sau artistice prezintă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:

(I) izolarea imediată de restul echipei și organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu și contactarea medicului de familie;
(II) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore;
(III) după aerisirea spațiului, se realizează curățenia, precum și spălarea și dezinfecția riguroasă a respectivei zone de activitate;
(IV) în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe încăperi, se va aplica procedura de la pct. (III) pentru fiecare zonă de activitate;

r) în situația în care o persoană suspectă sau confirmată cu COVID-19 a fost prezentă în una sau mai multe zone de activitate, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;
s) pentru activitatea desfășurată în birourile organizatorilor de evenimente se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;

2) Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:

a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;
b) deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul/regiunea în care se desfășoară evenimentul;
c) la intrare se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);
d) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică;
e) accesul în spațiu se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 1,5 m, prin montarea de marcaje;
f) termometrizarea spectatorilor/vizitatorilor. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în locație;
g) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată durata evenimentului. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;
h) persoanele își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție la intrare;
i) stabilirea unor fluxuri de intrare/ieșire separate, unice pentru facilitarea menținerii distanței fizice;
j) limitarea evenimentului la un interval de timp de 4 ore;
k) accesul se face pe timpi cu până la o oră înainte pentru a evita aglomerația. Timpul ar trebui să fie menționat pe biletul fiecărui participant, dacă acest lucru este posibil;
l) plasarea de paravane despărțitoare la casele de bilete/ghișee, acolo unde este cazul;
m) încurajarea utilizării plății contactless cu cardul sau telefonul;
n) interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor și altor materiale informative în format fizic;
o) dezinfecția zilnică și ori de câte ori este nevoie a suprafețelor cu produse dezinfectante avizate;
p) pe cât posibil, biletele ar trebui scanate; se va evita ruperea sau atingerea biletelor;
q) organizarea cozilor la intrarea/ieșirea din locație prin marcaje care să indice distanța fizică regulamentară de 1,5 m între persoane;

3) Măsuri care privesc spațiul/locul:

a) organizarea spațiului astfel încât să permită prezența a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 m unul față de celălalt;
b) participanții au obligația purtării măștii de protecție;
c) în cazul în care locația este organizată cu scaune mobile (sau pufuri), acestea vor fi poziționate de către organizator la o distanță de 2 m între ele;
d) în cazul în care locația dispune de gradene, organizatorul va marca pe acestea locurile disponibile, la o distanță de 2 m între ele;
e) în cazul în care locația nu dispune de scaune sau gradene și este liberă (iarbă, pământ, zgură etc.), iar publicul vine cu propriile pături sau perne, organizatorul va marca solul astfel încât să creeze spații care să respecte distanțarea socială pentru fiecare persoană, precum și spații mai mari pentru familii și/sau grupuri de până la 3 persoane;
f) prin excepție de la prevederile lit. a), b), c), menținerea distanței fizice de 2 m între persoane nu se aplică pentru membrii aceleași familii și/sau grupuri de până la 3 persoane;
g) difuzarea de comunicate audio, atât înainte de începerea spectacolului, cât și pe timpul pauzei, adaptate spațiului respectiv de desfășurare a spectacolului/evenimentului;
h) dezinfectarea cu substanțe biocide autorizate a tuturor scaunelor, pufurilor etc. după și/sau înaintea fiecărei proiecții;
i) în cazul utilizării toaletelor se va respecta distanța obligatorie de minimum 1,5 m;
j) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de toalete, unde este posibil, pentru evitarea aglomerației. În cazul toaletelor ecologice, se recomandă să existe lavoare cu apă și săpun în proximitatea acestora;
k) dedicarea unor toalete strict copiilor și/sau familiilor cu copii, acolo unde acest lucru este posibil;
l) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de recipiente/coșuri de gunoi cu capac dedicate exclusiv aruncării măștilor de protecție;
m) dezinfectarea toaletelor cu substanțe biocide autorizate, înainte și după fiecare proiecție/spectacol și/sau la fiecare 4 ore;
n) asigurarea permanentă a substanțelor și materialelor de curățenie/igienizare necesare în locație;
o) asigurarea personalului de curățenie, instruit profesional, într-un număr suficient.

sursa: Instituția Prefectului - Județul Vâlcea

Vineri, 14 august 2020, situaţia pacienţilor confirmaţi COVID-19 şi internaţi în Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea se prezintă în felul următor:

  • La secţia Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea se afla internaţi 55 pacienţi confirmaţi COVID-19: 6 sunt asimptomatici, 27 au forme uşoare ale infecţiei, 21 prezintă forme medii şi 1 cu formă severă.
  • În ATI se află 3 pacienţi – ventilaţi mecanic.
  • În ultimele 24 ore a fost înregistrat un deces. 
sursa: Departamentul de Comunicare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea

În perioada 10 – 13 august 2020 , având în vedere creșterea continuă a numărului persoanelor infectate cu noul virus SARS-COV-2, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, au intensificat activitățile de informare și de verificare a modului de respectare a normelor legale în vigoare pe timpul stării de alertă. 

Sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiștii au continuat verificările în sistem integrat, împreună cu efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean și polițiști locali, privind respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2.

Respectarea de către cetățeni a măsurilor de protecție sanitară și a celor privind distanțarea fizică au reprezentat obiectivul acțiunilor desfășurate, astfel că au fost verificați agenții economici din centrele comerciale, piețe, târguri, terase, ștranduri și cluburi în aer liber de pe raza administrativ-teritorială a județului Vâlcea.

Au fost verificate 278 de societăți comerciale/terase/restaurante și alte medii de interes cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse.

De asemenea, acțiunile au inclus verificări în mijloacele de transport în comun fiind controlate 163 de mijloace de transport în comun.

Au fost legitimate și verificate peste 2000 de  persoane, iar ca urmare a nerespectării prevederilor Legii 55/2020 au fost aplicate 44 de sancțiuni contravenționale cu o valoare de peste 20.000 de lei.

Vă rugăm să conștientizați importanţa acestor măsuri în contextul situației epidemiologice actuale şi efortul comun pentru limitarea riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus.

Astfel, recomandările impuse prin normele legale au caracter temporar şi trebuie interpretate în sensul abordării unei conduite preventive, la nivel personal, pentru limitarea riscului de a ne infecta, care va fi urmat de riscul de a transmite şi apropiaților această afecțiune.

Aceste acțiuni preventive vor continua pe toată perioada stării de alertă, pentru sănătatea și siguranța cetățenilor, cărora le recomandăm să respecte în continuare măsurile de protecție sanitară și distanțare fizică, în scopul prevenirii infectării și răspândirii Sars-CoV 2.

sursa: Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea

***

Până astăzi, 14 august 2020, pe teritoriul României, au fost confirmate 68.046 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).  31.920 pacienți au fost declarați vindecați și 7.497 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.415 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 868 17
2. Arad 1400 22
3. Argeș 4380 68
4. Bacău 1990 55
5. Bihor 1561 56
6. Bistrița-Năsăud 1003 9
7. Botoșani 1227 6
8. Brașov 3848 38
9. Brăila 1197 26
10. Buzău 1717 30
11. Caraș-Severin 476 19
12. Călărași 381 2
13. Cluj 1586 35
14. Constanța 1277 22
15. Covasna 598 21
16. Dâmbovița 2534 59
17. Dolj 1142 49
18. Galați 2751 42
19. Giurgiu 511 10
20. Gorj 1235 29
21. Harghita 626 8
22. Hunedoara 1314 45
23. Ialomița 871 15
24. Iași 1941 47
25. Ilfov 1660 36
26. Maramureș 773 55
27. Mehedinți 957 12
28. Mureș 1162 28
29. Neamț 1692 48
30. Olt 1015 35
31. Prahova 2974 78
32. Satu Mare 150 7
33. Sălaj 250 6
34. Sibiu 1163 21
35. Suceava 4862 20
36. Teleorman 447 7
37. Timiș 1854 54
38. Tulcea 350 8
39. Vaslui 1234 64
40. Vâlcea 736 22
41. Vrancea 2152 11
42. Mun. București 8123 172
43. 58 1
 TOTAL 68046

 

1415

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 611 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. JUDEȚ PROBE POZITIVE LA RETESTARE
1 ALBA 3
2 ARAD 9
3 ARGEŞ 48
4 BACĂU 15
5 BIHOR 26
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 2
7 BOTOŞANI 6
8 BRĂILA 15
9 BRAŞOV 36
10 BUZĂU 2
11 CĂLĂRAŞI 0
12 CARAŞ-SEVERIN 0
13 CLUJ 15
14 CONSTANŢA 16
15 COVASNA 2
16 DÂMBOVIŢA 24
17 DOLJ 28
18 GALAŢI 8
19 GIURGIU 4
20 GORJ 21
21 HARGHITA 11
22 HUNEDOARA 6
23 IALOMIŢA 1
24 IAŞI 38
25 MARAMUREŞ 3
26 MEHEDINŢI 8
27 MUREŞ 8
28 NEAMŢ 21
29 OLT 8
30 PRAHOVA 26
31 SĂLAJ 1
32 SATU MARE 4
33 SIBIU 24
34 SUCEAVA 18
35 TELEORMAN 2
36 TIMIŞ 22
37 TULCEA 2
38 VÂLCEA 11
39 VASLUI 16
40 VRANCEA 8
41 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 80
42 ILFOV 13
TOTAL 611

Până astăzi, 2.904 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 13 august 2020 (ora 10:00) – 14 august 2020 (ora 10:00) au fost înregistrate 44 de decese (29 bărbați și 15 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Botoșani, Brașov, Caraș – Severin, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 13 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 13 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 8 decese la categoria de peste 80 de ani.

43 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.431 Dintre acestea, 473 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.478.056 de teste. Dintre acestea 22.914 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 13.439 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 9.475 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 4.873 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 14 august.

Pe teritoriul României, 8.799 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.179 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 24.859 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 77 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.093 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 636 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore 1059 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 336.975 de lei.

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 5 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.

Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.

Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 5.630 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.891 în Italia,  570 în Spania, 124 în Franța, 2.672 în Germania, 157 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA,  111 în Austria, 19 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 2 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 19 în Grecia, 2 în Cipru  și câte unul  în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, India, Bulgaria, Kazakhstan, Ucraina, Suedia, Republica Congo, Ungaria și Qatar. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 123 de cetățeni români aflați în  străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 9 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA, unul în Brazilia și unul în Republica Congo, au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 189 au fost declarați vindecați: 159 în Germania, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia.

Notă: aceste date sunt obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, fie de la autoritățile competente din statele de reședință, în măsura în care aceste date fac obiectul comunicării publice, fie în mod direct de la cetățenii români din străinătate.

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.

Până la data de 13 august 2020, au fost raportate 1.867.717 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Regatul Unit, Spania, Italia, Franţa și Germania.

ŢARA

 

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI

 

VINDECAŢI*

 

Regatul Unit 313.798   (+1.009)   46.706  (+180)         1.479        (+7)
Spania 329.784   (+3.172)   28.579       –     150.376         –
Italia 251.713      (+476)   35.225    (+10)     202.923     (+226)
Franţa 206.696   (+2.524)   30.371    (+17)       83.612         (+3)
Germania 219.964   (+1.445)     9.211      (+4)     199.654     (+663)

Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 13 AUGUST 2020 
CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI

 

VINDECAȚI*

 

20.614.014 (+283.663) 749.444  (+7.031) 12.995.523   (+167.328)   

* conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/

* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 12– 13 august 2020

* CEPCB precizează că actualizările la nivel național sunt publicate pe coordonate diferite de timp și procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanțe între datele zilnice publicate de state și cele publicate de CEPCB.

sursa: Grupul de Comunicare Strategică

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.