Râmnicu Vâlcea: Reabilitare, modernizare și dotare la Grădinița cu program prelungit Ostroveni 1

Parohia Ortodoxă Băbeni: comunicat privind importanța vaccinării anti COVID 19
5G – Huawei: Credeți în tehnologie, respingeți minciunile și construiți viitorul digital al României
01/09/2020
ISJ Vâlcea informează: rezultate înregistrate la simularea probelor scrise la examenul de bacalaureat 2021
ISJ Vâlcea: Rezultate examen bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2020
02/09/2020

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului “Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit Ostroveni 1”  – cod SMIS 129643, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

În data de 15 aprilie 2020 a fost semnat Contractul de finanțare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bugetul proiectului este de 3.354.568,73 lei, cu valoarea contribuţiei nerambursabile de 3.287.477,36 lei, din care contribuția din FEDR – 2.851.383,42 lei. Perioada de implementare a proiectului este, conform contractului de finanțare, de 45 de luni, din data de 01.09.2018 până în data de 31.05.2022. 

Proiectul are ca obiectiv specific reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Ostroveni 1, prin care este vizată asigurarea

accesului la educația timpurie în vederea obținerii unor rezultate educaționale mai bune în paralel cu promovarea participării și reintegrarea părinților pe piața muncii.

Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse sunt:

– Îmbunătățirea calității termofizice a anvelopei clădirii;

– Refacerea hidroizolației la fundații pe exteriorul clădirii și a trotuarelor de protecție;

– Reabilitarea și modernizarea instalațiilor existente;

– Modernizare și dotare spații de preparare hrană (bucătărie, oficii, magazii, etc.), spațiile de servire a mesei, precum și spații de odihnă, cu înlocuire mobilier;

– Dotarea sălilor de grupă cu mobilier, material didactic specific grupelor de grădiniță;

– Modernizare grupuri sanitare;

– Reabilitarea instalațiilor sanitare și a obiectelor sanitare;

– Înlocuire instalație electrică interioară și instalație termică;

– Înlocuire și modernizare rețea de internet (wireless) și sistem de supraveghere video;

– Dotarea cu panouri solare ca sursă alternativă de preparare a apei calde;

– Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilități;

– Amenajari exterioare: refacere și amenajare alei acces, trotuare gardă, refacere și modernizare spații verzi, montare sistem de iluminat exterior, refacere împrejmuire incintă, amenajare teren de joacă și dotare cu mobilier de exterior, refacere și modernizare acces persoane cu dizabilități, facilități pentru colectare selectivă a deșeurilor, etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.