Anunţ privind selecţia partenerilor relevanţi pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății din România și Carolina Darias San Sebastian, ministrul Sănătății din Spania au semnat un Memorandum de înțelegere
23/11/2022
Primăria Râmnicu Vâlcea dotează DADP cu autospeciale pentru intervenții de urgență
25/11/2022

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) lansează procesul de constituire a Comitetul de Monitorizare a Programului Dezvoltare Durabilă 2021–2027 (CM PDD).

CM PDD este o structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a PDD 2021–2027 care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare 2021 – 2027, pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în cadrul PDD.

Sfarsitul primului paragraf

În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați ca membri ai comitetului, MIPE invită organizațiile interesate din rândul partenerilor relevanți din mediul economic, social, universitar şi din societatea civilă să își exprime interesul pentru participarea la CM PDD, prin completarea formularului de intenţie ataşat şi transmiterea acestuia pe adresa:  secretariat.dgpim@mfe.gov.ro

Partenerii economici şi sociali şi organismele care reprezintă societatea civilă transmit prin poștă electronică Autorității de Management Formularul de intenție completat, până la data de 02 decembrie 2022, ora 1700.

În cadrul acestui proces vor fi selectați entitățile non-instituții publice (ce vor avea calitatea de membri cu drepturi depline în cadrul CM PDD), în conformitate cu Metodologia privind constituirea CM PDD și experiența perioadei de programare 2014 – 2020 referitoare la ponderea reprezentării partenerilor economici și sociali (40%). În cadrul procesului de selecţie AM PDD va lua în considerare asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru implementarea PDD 2021–2027.

În cazul în care partenerii sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr‑o organizaţie de tip confederativ general/ sectorial, nu vor fi luate în considerare formularele de intenţie transmise individual de către membrii acestora.

De asemenea, nu vor fi acceptate solicitări de includere în CM a instituțiilor pentru care au fost înregistrate şi dovedite fraude în ceea ce privește gestionarea de fonduri publice sau fonduri europene în perioada de programare 2014–2020.

În urma finalizării procesului de selecţie a organizaţiilor, MIPE prin AM PDD, va solicita nominalizarea participanţilor la Comitetul de Monitorizare în termen de 5 zile lucrătoare.

Regulament de organizare și funcționare + Metodologie privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.