ASF a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate

Încă cinci blocuri de locuințe din Râmnicu Vâlcea au fost reabilitate termic
08/12/2022
90 de ani de la nașterea lui Fănuș Neagu
09/12/2022

În cadrul ședinţei din 7 decembrie 2022, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează: 

a) Reglementare

Normă pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 20/2017 privind asigurările auto din România (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

b) Autorizare

Autorizarea domnului Marian Răzvan Bucur, a doamnei Ionela Văitiș și a domnului Florin Costel Isac în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al societății SAI Swiss Capital Asset Management SA;

Aprobarea doamnei Stan Mariana Carmen în funcția de administrator al societății Master Insurance – Broker de Asigurare SRL;

Aprobarea domnului Anicescu Gheorghe Eugen în funcția de conducător executiv al AON Romania Broker de Asigurare – Reasigurare SRL și a modificărilor aduse art. 16 și art. 4 din Actul constitutiv al societății;

Aprobarea solicitării Investimental SA de autorizare în calitate de societate de servicii de investiții financiare;

Autorizarea modificării în modul de organizare și funcționare a societății de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest SA ca urmare a extinderii obiectului de activitate;

Aprobarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor emise de Libra Internet Bank SA București și a emiterii Certificatului de înregistrare a acestora;

Aprobarea Prospectului de bază aferent Programului de emisiune de obligațiuni al societății UniCredit Bank SA București;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea Lactag SA Costești, jud. Argeș având în vedere declanșarea falimentului;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea Prahova Estival 2002 SA Neptun având în vedere declanșarea falimentului;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.