Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 Bonus

Menu
Autentificare

Autentificare

Cautare

Mesajul Presedintelui ANOFM cu ocazia zilei de 10 Decembrie „Ziua ANOFM”

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aniversează 16 ani de la prima şedinţă a Consiliului de Administraţie, moment care a pus bazele unei instituţii orientate către piaţa muncii care, de-a lungul timpului a parcurs diferite etape de transformare şi dezvoltare, în demersul său de a se adapta noilor cerinţe şi realităţi ale societăţii româneşti.
ANOFM funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi are rolul de a pune în aplicare politicile şi strategiile guvernamentale privind ocuparea forţei de muncă.
ANOFM este Serviciu Public de Ocupare (SPO), instituţie comună tuturor statelor membre ale Uniunii Europene şi reprezintă un instrument profesionist, folosit cu încredere de toţi cei care doresc să intre pe piaţa muncii sau să evolueze în cadrul acesteia.
 
Oferirea serviciilor de calitate, creşterea numărului persoanelor angajate şi diminuarea numărului şomerilor sunt deziderate urmărite în activitatea desfăşurată în cadrul ANOFM, atât la nivel central, cât şi în structurile din teritoriu (în cadrul AMOFM Bucureşti şi al celor 41 de agenţii judeţene, respectiv al celor 70 de agenţii locale, cele 159 puncte de lucru şi al celor 8 centre regionale de formare profesională a adulţilor).
 
Şi în acest an, ANOFM, prin intermediul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, a venit în întâmpinarea solicitărilor de forţă de muncă, primite din partea angajatorilor, prin organizarea de burse ale locurilor de muncă pentru meserii în diferite ramuri de activitate şi pentru grupuri vulnerabile pe piaţa muncii.
Totodată, în primele zece luni ale acestui an, s-au încadrat pe piaţa muncii peste 325.000 persoane, urmare a aplicării cu profesionalism  a măsurilor active de ocupare a forţei de muncă  de către specialiştii din cadrul SPO. De asemenea, am continuat să acordăm atenţie deosebită ocupării categoriilor cu dificultăţi de integrare pe piaţa muncii. Pentru multe din persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă perspectivele ocupării acestora sunt, de cele mai multe ori, condiţionate de accesul lor la formare/reconversie profesională. Astfel, în acest an, au fost cuprinse în programe de formare profesională, organizate de ANOFM, peste 33.500 persoane.
 
Statutul României de ţară membră UE conferă ANOFM deschidere europeană, concomitent cu alinierea la standardele în domeniu. Instituţia noastră a deţinut, anul acesta, preşedinţia Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Ţările din Sud-Estul Europei (CSPOTSEE), ocazie cu care România a găzduit două acţiuni importante ale acestui organism regional de cooperare. În cadrul acestora s-au dezbătut teme de actualitate şi interes major: Managementul SPO prin utilizarea indicatorilor de performanţă, şi Sisteme utilizate de SPO pentru analiza pieţei muncii – evaluarea impactului măsurilor active şi altor acţiuni pe piaţa muncii.
O atenţie deosebită acordăm îndeplinirii obiectivelor majore stabilite prin Strategia Europa 2020, respectiv: creşterea ocupării forţei de muncă (prin diminuarea şomajului, în special a şomajului de lungă durată, a şomajului în rândul tinerilor şi al altor categorii de persoane care întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa muncii).
 
În acest context, contribuim la implementarea proiectului “Garanţia pentru Tineri”, concomitent cu îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 (SNOFM) care îşi propune să atingă ţinta de ocupare stabilită de România pentru anul 2020, şi anume o rată de ocupare de 70% pentru populaţia în vârstă de 20-64 de ani. 
Modernizarea instituţiei, adaptarea serviciilor oferite beneficiarilor noştri la cerinţele concrete ale pieţei muncii, precum şi facilitatea accesului acestora la informaţie au continuat şi în acest an, prin intermediul proiectelor cu finanţare europeană implementate de către ANOFM şi structurile sale teritoriale.
 
Cu acest prilej aniversar, doresc să mulţumesc pentru contribuţia pe care au avut-o la desfăşurarea unei activităţi performante tuturor angajaţilor Serviciului Public de Ocupare din România, membrilor Consiliului de Administraţie al ANOFM, partenerilor, colaboratorilor, beneficiarilor noştri, persoane fizice şi juridice.
Nu în ultimul rând, doresc să mulţumesc colaboratorilor şi reprezentanţilor mass-media pentru sprijinul nemijlocit pe care ni le-au acordat şi în acest an, în asigurarea vizibilităţii instituţiei centrale, cât şi a structurilor teritoriale, urmărind dezideratul comun al informării corecte şi la timp a persoanelor interesate de serviciile noastre. 
 
Cristiana Barbu
Preşedinte
Citeşte mai departe ...

Locuri de munca in Germania prin EURES pentru domeniul hotelier – gastronomic

Locuri de muncă prin intermediul Reţelei EURES pentru persoanele calificate în domeniul hotelier – gastronomic care doresc să lucreze în Germania.

EURES România dispune de 77 de posturi pentru lucrătorii calificaţi în domeniul hotelier – gastronomic, care doresc să desfăşoare o activitate sezonieră în Germania, pentru care se va organiza selecţie la Braşov în luna februarie 2015. Compania germana Europa Park, McDonald’s şi Centrala de Mediere a Străinilor şi Specialiştilor ZAV Bonn oferă locuri de muncă pentru următoarele meserii: bucătar (20 de posturi), ospătar (25 de posturi),  personal în industria gastronomiei de sistem (20 posturi), ajutor bucătar (6 posturi) şi cameristă/roomboy (6 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de bucătar, ospătar şi personal în industria gastronomiei de sistem, sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată, experienţa în domeniu şi cunoştinţe bune/foarte bune de limba germana (nivel  B1/B2), precum şi cunoştinţe bune de limba engleză (nivel B1). Pentru posturile de ajutor bucătar şi cameristă/roomboy, angajatorii germani solicită persoane care au cunoştinţe de limba germană, nivel A2 – B1, precum şi experienţa în domeniu.

Angajarea se face pe o perioada de 9 luni, cu posibilitate de prelungire, începând cu luna martie 2015. Salariul oferit este de 1500 – 2200 euro brut/luna pentru lucrătorii calificaţi (bucătar, ospătar) şi de 1300 – 1600 euro brut/luna pentru personalul necalificat (ajutor bucătar, cameristă/roomboy, personal în industria gastronomiei de sistem).
Programul de lucru este cu norma întreagă, iar cazarea poate fi asigurată de către angajator sau acesta poate oferi sprijin în vederea găsirii unei locuinţe.

Persoanele cu domiciliul în judeţul Vâlcea, care corespund cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea, strada Dacia, nr.8, etaj III, cam. 4, telefon 0350 419.715, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate şi pentru a primi invitaţie de participare la selecţie. Înscrierea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente:
- cerere tip (se completează la sediul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă);
- copie act de identitate sau paşaport (valabilitate minim 6 luni);
- C.V model  Europass (cu fotografie) în  limba germana (Lebenslauf);
- cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);
- adeverinţa de la medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sanatos/Apt pentru munca”.

Nicolae Gabriel Albinaru
DIRECTOR EXECUTIV
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea

Citeşte mai departe ...

306 persoane au beneficiat de plata creantelor salariale din fondul de garantare

În cursul anului 2014, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea a achitat drepturi salariale restante pentru 306 persoane angajate la patru societăţi comerciale aflate în procedură de insolvenţă/faliment.

"Valoarea totală a drepturilor plătite din bugetul asigurărilor de şomaj a fost de 289.000 lei, din care 95.000 lei vor fi achitaţi în luna noiembrie 2014 pentru 216 salariaţi ai SC “MENTCHIM” SA Râmnicu Vâlcea (drepturi aferente lunii noiembrie 2013). Cele 216 persoane îşi vor primi drepturile prevăzute de lege începând cu săptămâna viitoare" - a declarat Nicolae Gabriel ALBINARU, Director Executiv al AJOFM Vâlcea.

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS