Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 Bonus

Menu
Autentificare

Autentificare

Cautare

Locuri de muncă în Germania, în domeniul hotelier și gastronomic

Locuri de muncă prin intermediul Reţelei EURES pentru persoanele calificate în domeniul hotelier – gastronomic care doresc să lucreze în Germania

EURES România dispune de 69 de posturi pentru lucrătorii calificaţi în domeniul hotelier – gastronomic, care doresc să desfăşoare o activitate sezonieră în Germania, pentru care se va organiza selecţie la Braşov în zilele de 27 şi 28 august 2014. Centrala de Mediere a Străinilor şi Specialiştilor ZAV Bonn împreună cu Marriott Hotel Frankfurt oferă locuri de muncă pentru următoarele meserii: bucătar (18 posturi), ospătar/personal servire clienţi (15 posturi), recepţioner (15 posturi), ajutor în industria gastronomiei de sistem – McDonald’s şi Burger King (15 posturi) şi manager restaurant/personal serviciu organizare banchet (6 posturi).
Pentru ocuparea posturilor de bucătar, ospătar şi ajutor în industria gastronomiei de sistem sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată, experienţă în domeniu şi cunoştinţe bune/foarte bune de limba germană (nivel A2 - B1/B2).

Pentru posturile de recepţioner şi manager restaurant/personal serviciu organizare banchet, angajatorii germani solicita persoane care au atât cunoştinţe foarte bune de limba germană, nivel C1 - C2, cât şi cunoştinţe bune de limba engleză, nivel B2, precum şi calificare şi experienţa în domeniu. Angajarea se face pe o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 1 an, cu posibilitate de prelungire, în funcţie de angajator, începând cu luna septembrie 2014.

Salariul oferit este de 1400 – 2200 euro brut/lună (în funcţie de tarifele în domeniu şi de zona în care se va desfăşura activitatea). Timpul de lucru este de 40 ore/săptămână, se lucrează în weekend şi de sărbătorile legale. Cazarea poate fi asigurată de către angajator gratuit / contracost (270 euro/lună), iar întreţinerea poate fi gratuită/negociabila sau pe cont propriu.

Persoanele cu domiciliul în judeţul Vâlcea, care corespund cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea, strada Dacia, nr. 8, et. III, cam. 4, telefon 0250735608, 0350419.715, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate şi pentru a primi invitaţie de participare la selecţie.

Înscrierea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente:
- cerere tip (se completează la sediul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă Vâlcea);
- copie act de identitate sau paşaport (valabilitate minim 6 luni);
- C.V model  Europass (cu fotografie)  în  limba germană (Lebenslauf);
- cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);
- adeverinţa de la medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”.


      
AJOFM Vâlcea

DIRECTOR EXECUTIV
NICOLAE GABRIEL ALBINARU

Citeşte mai departe ...

ANOFM vine în sprijinul absolvenţilor promoţiei 2014

ANOFM oferă servicii absolvenţilor dacă se înregistrează, în termen de 60 de zile de la absolvire, la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, din raza de domiciliu, ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

Pentru înregistrare ca persoana aflată în căutarea unui loc de muncă, absolvenţii vor depune următoarele documente:

1. actul de identitate, în original şi copie;
2. adeverinţa medicală cu menţiunea “apt” de muncă sau eventuale restricţii medicale;
3. actele de studii şi calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ, în original şi copie.

Ca urmare a înregistrării la ANOFM, absolvenţii beneficiază de:

Informare şi consiliere profesională – ansamblu de servicii care are ca scop evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale, instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare etc.

Medierea muncii – punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă vacanţe în acord cu pregătirea, aptitudinile şi interesele lor. Locurile de muncă, disponibile la nivel naţional, se actualizează zilnic şi pot fi vizualizate pe site-ul www.anofm.ro, secţiunea Locuri de muncă.

Formare profesională – asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea în diferite meserii solicitate pe piaţa muncii.

Indemnizaţie de şomaj

Absolvenţii, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în munca potrivit pregătirii profesionale, sunt înregistraţi la structurile ANOFM din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Aceasta se acorda timp de şase luni şi este de 250 lei.

Completare venituri salariale

Absolvenţii, înregistraţi la ANOFM, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 lei.

Acest drept se solicita în termen de maximum 60 de zile de la data angajării.

Absolvenţii, care primesc indemnizaţie de şomaj, şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizaţiei, beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

Acest drept se solicita în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Prime de mobilitate

- prima de încadrare - absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km. de localitatea de domiciliu beneficiază de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării.

- prima de instalare – absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.

Atât prima de încadrare, cât şi prima de instalare se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţa, ale căror date de contact sunt disponibile la adresa: http://www.anofm.ro/contacteaza-ne

Citeşte mai departe ...

Locuri de muncă în domeniul hotelier – gastronomic pentru cei care doresc să lucreze în Germania

Locuri de muncă prin intermediul Reţelei EURES pentru persoanele calificate în domeniul hotelier – gastronomic care doresc să lucreze în Germania

EURES România dispune de 69 de posturi pentru lucrătorii calificaţi în domeniul hotelier – gastronomic, care doresc să desfăşoare o activitate sezonieră în Germania, pentru care se va organiza selecţie la Braşov în zilele de 27 şi 28 august 2014. Centrala de Mediere a Străinilor şi Specialiştilor ZAV Bonn împreună cu Marriott Hotel Frankfurt oferă locuri de muncă pentru următoarele meserii: bucătar (18 posturi), ospătar/personal servire clienţi (15 posturi), recepţioner (15 posturi), ajutor în industria gastronomiei de sistem – McDonald’s şi Burger King (15 posturi) şi manager restaurant/personal serviciu organizare banchet (6 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de bucătar, ospătar şi ajutor în industria gastronomiei de sistem sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată, experienţa în domeniu şi cunoştinţe bune/foarte bune de limba germană (nivel A2 - B1/B2).

Pentru posturile de recepţioner şi manager restaurant/personal serviciu organizare banchet, angajatorii germani solicita persoane care au atât cunoştinţe foarte bune de limba germană, nivel C1 - C2, cât şi cunoştinţe bune de limba engleză, nivel B2, precum şi calificare şi experienţa în domeniu. Angajarea se face pe o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 1 an, cu posibilitate de prelungire, în funcţie de angajator, începând cu luna septembrie 2014. Salariul oferit este de 1400 – 2200 euro brut/lună (în funcţie de tarifele în domeniu şi de zona în care se va desfăşura activitatea). Timpul de lucru este de 40 ore/săptămână, se lucrează în weekend şi de sărbătorile legale. Cazarea poate fi asigurată de către angajator gratuit / contracost (270 euro/lună), iar întreţinerea poate fi gratuită/negociabila sau pe cont propriu.

Persoanele cu domiciliul în judeţul Vâlcea, care corespund cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea, strada Dacia, nr. 8, telefon 0250735608, 0350419.715, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate şi pentru a primi invitaţie de participare la selecţie.

Înscrierea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente:
- cerere tip (se completează la sediul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă Vâlcea)
- copie act de identitate sau paşaport (valabilitate minim 6 luni)
- C.V. model  Europass (cu fotografie)  în  limba germană (Lebenslauf)
- cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni)
- adeverinţa de la medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS