Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 Bonus

Menu
Autentificare

Autentificare

Cautare

Noi orizonturi pentru re-angajarea și re-mobilizarea adulților aflaţi în șomaj pe termen lung

Asociația de Studii Socio-Economice la a treia întâlnire transnațională în proiectul Erasmus+, Gamification for hard-to-reach adults – Noi orizonturi pentru re-angajarea și re-mobilizarea adulților aflaţi în șomaj pe termen lung 
 
Asociația de Studii Socio-Economice, Craiova a participat la întrunire în perioada 29 – 30 septembrie la Roma pentru a discuta activitățile pentru al doilea an de proiect împreună cu partenerii: PISTES-SOLIDAIRES, FR / Asociaţia Fantom, RO / University of Chester, UK / Cookiebox s.l., SP / Fondazione Risorsa Donna, IT / Universitatea din Helsinki, FI / Aile ve Sosyal Politikalar Ankara Il Müdürlügü, TR / University of Coventry, UK / Camara Oficial de Comercio e Industria de Sabadell, SP
 
O întâlnire cu partenerii de practică a fost organizată în urmă cu 2 săptămâni pe Skype. Au apărut întrebări cheie, cum ar fi inovarea diferitelor abordări, precum și instrumentele necesare pentru a pune in practică. Fiecare dintre cei 10 parteneri a venit cu variante proprii inovatoare privind reintroducerea in viata sociala si economica a somerilor, toate bazate pe cresterea motivatiei.
 
Această reuniune a fost «o întâlnire piatră de hotar». Parteneriatul este în mijlocul proiectului deoarece: Anul 1: a fost dedicat pentru a obține un consens în rândul parteneriatului în scopul de a lucra cu formatorii și de a forma echipele de şomeri precum şi începerea lucrului cu aceste echipe, iar Anul 2:  acest an este mai ambițios întrucât ficare partener va aprofunda direcţia fixată, vor fi întocmite reţete de bune practici de către fiecare parter ce se vor include într-un caiet de bune practici, gen reţetă, privind tematica proiectului.
 
Primul pas septembrie - decembrie, 2015,
Obiectiv: 
- creşterea motivării șomerilor de lungă durată, prin jocuri creative serioase pentru a schimba situația lor prin luarea de măsuri nu numai în cadrul Comunității, ci şi lucrând direct cu somerul pentru a gasi reţete de succes.
 
Pasul al doilea ianuarie - iunie 2016
Obiectiv: 
- construirea pas cu pas a capacităţii de schimbare a vieții reale a şomerului.
 
Căile ar putea fi:
- ocuparea forței de muncă prin acțiuni netradiționale
- de instituire a unui nou serviciu în cadrul comunității sau aderarea la unul
- de instituire a unei mici afaceri în orice sector și obținerea de împrumuturi necesare pornirii afacerii
- angajarea în diferite forme de muncă în folosul comunității
- utilizarea internetului pentru a crea mici afaceri
- crearea unui club sportiv sau găsirea spaţiului necesar pentru desfăşurarea de activităţi culturale
- angajarea sau oferirea de servicii de turism alternative
- crearea de produse ecologice alternative
Citeşte mai departe ...

Situaţia statistică a şomajului înregistrat în judeţul Vâlcea, la 30 septembrie 2015

La sfârşitul lunii septembrie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 5,17%, mai mică cu 0,37 pp faţă de cea din luna august a anului 2015 şi  cu 0,29 pp faţă de cea din luna septembrie 2014.  
 
Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii septembrie 2015 a fost de 9211 persoane (în scădere cu 664 persoane faţă de luna august 2015).
 
Rata şomajului înregistrat pe sexe: în luna septembrie, comparativ cu luna august 2015, a scăzut rata şomajului masculin  la 5,02 % de la 5,36 %, iar rata şomajului feminin la 5,35 de la 5,76.
 Din totalul şomerilor înregistraţi, 3825 persoane au fost indemnizate şi 5386 neindemnizate. Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 238 persoane, iar numarul şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 426 persoane faţă de luna precedentă. 
 
În luna septembrie, numărul absolvenţilor indemnizaţi este de 1779 persoane.
Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii septembrie 2015 se prezintă astfel : 3328 persoane provin din mediul urban şi 5883 persoane provin din mediul rural.
 
Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă sub 25 ani, respectiv 2772 persoane şi 40-49 ani (2340 persoane).
 
În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel :
- ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (53,39%) ; 
- şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 40,13% din totalul şomerilor înregistraţi ; 
- şomerii cu nivel de instruire universitar reprezinta 6,48% din numărul total de şomeri înregistraţi. 
După durata şomajului, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria 1-3 luni (3819 persoane) şi 3-6 luni (1731 persoane).   
                                   
În luna septembrie au fost încadrați un număr de 405 şomeri din care 179 au fost femei.
Citeşte mai departe ...

Persoanele cu venituri incompatibile statutului de șomer, sub lupa AJOFM Vâlcea

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea derulează permanent verificări în vederea depistării persoanelor care obţin venituri impozabile incompatibile cu statutul de şomer indemnizat.
 
În acest context, precizăm faptul că nu se poate beneficia de indemnizaţie de şomaj/venit de completare sau încetează indemnizaţia de şomaj/venitul de completare dacă persoanele:
- urmează o formă de învăţământ, indiferent de nivelul acesteia sau forma de organizare (stat sau privat) ;
- realizează venituri din pensii;
- realizează venituri de tipul prestaţiilor sociale (ex. indemnizaţie pentru creştere copil, venit minim garantat/ajutor social...);
- obţin venituri ca urmare a unui contract de muncă/raport juridic, indiferent de numărul de ore/lună stabilite în contract sau de venitul obţinut;
- realizează venituri impozabile mai mari de 6.000 lei/an din:
• activităţi economice desfăşurate de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale;
• ca urmare a exercitării profesiilor liberale (avocat, expert contabil, notar, executor...);
• activităţi desfăşurate ca zilieri;
• activităţi desfăşurate de persoane fizice în urma cărora se realizează venituri din agricultură, silvicultură, piscicultură;
• activităţi de închiriere, respectiv cedarea folosinţei bunurilor;
• drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Şomerii indemnizaţi pot realiza venituri neimpozabile, fără încetarea indemnizaţiei sau venitului de completare, de tipul:
- venituri neimpozabile;
- venituri din salarii, reprezentând plăţi compensatorii acordate din bugetul angajatorilor;
- venituri din investiţii;
- venituri din premii;
- venituri din jocuri de noroc;
- venituri din transferul proprităţii imobiliare.
 
Şomerii indemnizaţi care realizează alte venituri impozabile, care se regăsesc printre cele enumerate mai sus (în baza unui raport juridic în considerarea căruia se realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, venituri din contracte/convenţii încheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, sau în temeiul Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, venituri din contracte de mandat, contracte de colaborare, venituri din alte surse, etc) indiferent de cuantumul sumei lunare obţinute, nu pot cumula indemnizaţia de şomaj sau venitul de completare cu aceste venituri.
 
Persoanele care realizează astfel de venituri în acelaşi timp cu indemnizaţia de şomaj/venitul de completare se vor adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea pentru clarificarea situaţiei în vederea prevenirii apariţiei ulterioare a unor debite la bugetul asigurărilor de şomaj.
 
Sursă legislativă: Monitorul Oficial, partea I, nr. 197/20.03.201 4 – H.G. nr. 119 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
 
Gabriel Nicolae ALBINARU
Director executiv
AJOFM Vâlcea
Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS