Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 Bonus

Menu
Autentificare

Autentificare

Cautare

Absolvenţii vâlceni sunt aşteptaţi să se înscrie în evidenţele ANOFM

Începând cu luna iunie 2016, dată la care se încheie anul şcolar 2015-2016, absolvenţii acestei promoţii sunt aşteptaţi să se înscrie în evidenţa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea pentru a beneficia de asistenţă personalizată în vederea identificării şi ocupării unui loc de muncă.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ înregistraţi la agenţiile teritoriale ale AJOFM Vâlcea beneficiază de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, precum şi de facilităţi financiare. De asemenea, în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii, absolvenţii pot participa la programe de formare profesională.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistrate la structurile ANOFM din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare , pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Acest drept se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. În cazul în care absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.

AJOFM Vâlcea atenţionează absolvenţii de liceu promoţia 2016 că data absolvirii cursurilor în anul şcolar 2015 - 2016 este 03.06.2016 pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat (conform Ordinului MECS 4.496/13.07.2015 privind structura anului şcolar, cu modificările și completările ulterioare).

Elevii care nu au situația școlară încheiată se pot înregistra în evidențele ANOFM în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigență (data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ).

Subvenționarea locurilor de muncă:

- Angajatorii care încadrează în muncă pe durata nedeterminată absolvenții ultimei promoţii ai unor instituții de învățământ primesc lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare absolvent:
a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
c) o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durata nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevazute mai sus pe o perioada de 18 luni.

În perioada celor 18 luni, cât timp angajatorii sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu, absolvenții pot urma o formă de pregatire profesională, organizată de către angajator, în condițiile legii.

Cheltuielile necesare pentru pregatirea profesională vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Angajatorii care, după îndeplinirea celor 18 luni mențin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenții încadrați în condițiile de mai sus, primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contribuțiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane și virate, conform legii. Ajutorul financiar poate fi acordat la cerere, pe o perioada de cel mult 2 ani.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

Absolvenții carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de șomaj și se angajează în perioada de acordare a indemnizației, în condițiile de mai sus, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă egală cu indemnizația de șomaj la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

Angajatorul care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor beneficiază, pentru fiecare elev şi student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, pentru fiecare elev şi student.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă.


Dumitru Nicu CORNOIU

DIRECTOR EXECUTIV AJOFM Vâlcea

Citeşte mai departe ...

Poliţia Locală Râmnicu Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea a patru funcţii publice vacante

Poliţia Locală Râmnicu Vâlcea organizează concurs în zilele de 28 şi 30 iunie 2016, pentru ocuparea a patru funcţii publice de execuţie vacante de:

- poliţist local, clasa III, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Siguranţa Circulaţiei pe Drumurile Publice, două posturi;

- poliţist local, clasa III, gradul profesional superior în cadrul compartimentului Dispecerat, Monitorizare-Serviciul Dispecerat, Monitorizare, Paza şi Instruire;

- poliţist local, clasa III, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Dispecerat, Monitorizare-Serviciul Dispecerat, Monitorizare, Paza şi Instruire, din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Rm. Vâlcea.

Concursul se va desfăşura la sediul Poliţiei Locale Râmnicu Vâlcea, situat în Rm.Vâlcea, str.Calea lui Traian,nr.94, în zilele de 28 iunie 2016, ora 10.00-proba scrisă şi 30 iunie 2016, ora 15.00-interviul.

Condiţii de participare:

pentru cele două funcţii publice de execuţie de poliţist local, clasa III, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Siguranţa Circulaţiei pe Drumurile Publice:

- Condiţii de studii: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

- Condiţii de vechime: 5 ani în specialitatea studiilor.

Pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, clasa III, gradul principal din cadrul Compartimentului Dispecerat Monitorizare-Serviciul Dispecerat, Monitorizare, Paza şi Instruire:

- Condiţii de studii: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

- Condiţii de vechime: 5 ani în specialitatea studiilor;

- Aviz psihologic cu drept de port armă letală.

Pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, clasa III, gradul superior din cadrul Compartimentului Dispecerat Monitorizare-Serviciul Dispecerat, Monitorizare, Paza şi Instruire:

- Condiţii de studii: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

- Condiţii de vechime: 9 ani în specialitatea studiilor;

- Aviz psihologic cu drept de port armă letală.

Dosarele de înscriere se vor depune la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Poliţiei Locale Rm.Vâlcea, ultima zi de depunere fiind 13 iunie 2016, ora 16.00.

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS