Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 Bonus

Menu
Autentificare

Autentificare

Cautare

Locuri de muncă în Germania prin intermediul Reţelei EURES

Locuri de muncă pentru persoanele calificate în domeniul hotelier – gastronomic care doresc să lucreze în Germania

Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea dispune, prin intermediul Reţelei EURES, de 34 de posturi pentru lucrătorii calificaţi în domeniul hotelier – gastronomic (ospătar – 22 de posturi, barman – 2 posturi, bucătar/commis de cuisine/bucătar grill – 8 posturi și recepționer – 2 posturi), care doresc să desfășoare o activitate sezonieră în Germania, oferite de Hotel Marriott Frankfurt și Block House, pentru ocuparea cărora se va organiza selecţie la Brașov în data de 08 septembrie 2016.

Pentru ocuparea posturilor de ospătar, barman și bucătar/commis de cuisine/ bucătar grill sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată și/sau experienţă în domeniu, precum și cunoștinţe bune de limba germană și engleză (nivel A2 - B1). Pentru posturile de recepționer, candidații trebuie să aibă calificare profesională încheiată și/sau experienţă în domeniu, să cunoască sistemul de rezervare OPERA și să aibă cunoștinţe de limba germană și engleză, nivel C1- C2.

Angajarea se face pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire a contractului de muncă pe perioadă nedeterminată. Salariul oferit este de 1500 - 2206 euro brut/lună, ȋn funcție de calificare și experiența profesională, pentru posturile de ospătar și barman și de 1500 - 2054 euro brut/lună, ȋn funcție de calificare și experiența profesională, pentru posturile de bucătar/commis de cuisine/bucătar grill și recepționer.

Hotel Marriott Frankfurt asigură cazare și masă (doar ȋn timpul programului de lucru) contra cost, iar Block House asigură cazare ȋn primele 6 luni și masă pe toată perioada contractului de muncă (doar ȋn timpul programului de lucru).

Persoanele cu domiciliul în județul Vâlcea, care corespund cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenției Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea, strada Dacia, nr.8, etaj III, cam. 301,telefon 0350 419,715, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate și pentru a primi invitaţie de participare la selecţie. Înregistrarea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente:

- cerere tip (se completează la sediul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă);
- copie act de identitate sau pașaport (valabilitate minim 6 luni);
- C.V. model Europass (cu fotografie) în limba germană (Lebenslauf);
- cazier judiciar în original din care să reiasa că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);
- adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”.

Dumitru Nicu CORNOIU
DIRECTOR EXECUTIV
AJOFM Vâlcea

Citeşte mai departe ...

DADP Râmnicu Vâlcea scoate la concurs 17 locuri de muncă

Direcţia Administrării Domeniului Public Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţa scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea a 14 posturi contractuale pe perioadă nedeterminată, pentru:      
 
• Muncitor necalificat (prinzător câini) - Serviciul gestionare câini fără stăpân - 4 posturi.
 
• Muncitori calificaţi constructori - Serviciul Reparaţii, Întreţinere Străzi, Marcaje – 10 posturi (3 dulgheri, 3 betonişti, 2 fierari betonişti, 2 asfaltatori).
 
Posturi contractuale pe perioadă determinată, pentru:      
 
• Muncitor necalificat (prinzător câini) - Serviciul gestionare câini fără stăpân - 3 posturi.
 
Citeşte mai departe ...

Situaţia statistică a şomajului înregistrat în judeţul Vâlcea la 30 iunie 2016

La sfârşitul lunii iunie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 4,18%, mai mică cu 0,07 puncte procentuale faţă de luna anterioară. Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii iunie 2016 a fost de 7143 persoane (în creștere cu 126 persoane față de luna mai 2016).

Rata şomajului înregistrat pe sexe: în luna iunie, rata şomajului masculin a fost de 4,35 %, iar rata şomajului feminin de 3,98%. Din totalul şomerilor înregistraţi, 2036 persoane au fost indemnizate şi 5107 neindemnizate. Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 30 persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut cu 156 persoane faţă de luna precedentă. În luna iunie au intrat în evidență un număr de 304 persoane – proaspăt absolvenți.

Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii iunie 2016 se prezintă astfel : 2372 persoane provin din mediul urban şi 4771 persoane provin din mediul rural.

Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2461 persoane şi 30-39 ani (1541 persoane).

În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel :
- ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (75,7%) ;
- şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 20,5% din totalul şomerilor înregistraţi ;
- şomerii cu nivel de instruire universitar reprezintă 3,8% din numărul total de şomeri înregistraţi.

După durata şomajului, numărul șomerilor înregistrați în categoria 1-3 luni a fost de 1493 persoane, ceea ce reprezintă 20,9% din totalul șomerilor. În luna iunie 2016 s-au încadrat un număr de 396 persoane din rândul şomerilor.

Dumitru Nicu CORNOIU
DIRECTOR EXECUTIV
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS