Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 Bonus

Menu
Autentificare

Autentificare

Cautare

Situaţia statistică a şomajului înregistrat în judeţul Vâlcea la 30 iunie 2015

La sfârşitul lunii iunie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 5,75%, mai mare cu 0,23 pp faţă de cea din luna mai a anului 2015 şi mai mare cu 1,05 pp faţă de cea din luna iunie 2014.  
 
Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii iunie 2015 a fost de 10255 persoane (în creştere cu 419 persoane fata de luna mai 2015).
 
Rata şomajului înregistrat pe sexe: în luna iunie, comparativ cu luna mai 2015, a crescut rata şomajului masculin la 5,67 % - de la 5,55 %, iar rata şomajului feminin la 5,86 - de la 5,48.
 
Din totalul şomerilor înregistraţi, 2402 persoane au fost indemnizate şi 7853 neindemnizate. Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 86 persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut cu 505 persoane faţă de luna precedentă.
 
În luna iunie au intrat în evidenţă un număr de 761 absolvenţi.
 
Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii iunie 2015 se prezintă astfel: 3583 persoane provin din mediul urban şi 6672 persoane provin din mediul rural.
 
Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 3172 persoane şi 30-39 ani (2135 persoane).
 
În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel :
- ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (63,9%) ; 
- şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 30,7% din totalul şomerilor înregistraţi ; 
- şomerii cu nivel de instruire universitar reprezintă 5,4% din numărul total de şomeri înregistraţi. 
 
După durata şomajului, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria 1-3 luni (2561 persoane) şi 3-6 luni (3752 persoane). Au fost încadraţi în luna iunie  un număr de 549 şomeri din care 198 au fost femei.
Citeşte mai departe ...

Se reia programul de subvenţii a locurilor de muncă pentru şomerii angajaţi de primării

Monitorul Oficial nr. 504 din 08 iulie 2015 a adus modificări la Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu privire la capitolul V "Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă", secţiunea a 3-a privind : Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor", respectiv punctul 1: subvenţionarea locurilor de muncă".
 
Aceste modificări se referă la faptul că din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subvenţiona cheltuielile cu forţa de muncă efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale.
 
Serviciile catre pot fi subvenţionate sunt următoarele:
 
a) servicii publice de refacere şi întreţinere a infrastructurii, de ecologizare şi de realizare a unor lucrări edilitare, organizate de autorităţile publice locale, de firme private sau organizaţii neguvernamentale, cu avizul administraţiei publice locale;
 
b) servicii sociale care cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autorităţile publice locale, organizaţii neguvernamentale şi alte organisme, în condiţiile legii.
 
Angajarea persoanelor se va face numai în condiţiile încadrării în cheltuielile bugetare.
 
Aceste subvenţii se acordă, la solicitarea autorităţilor publice locale, angajatorilor cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată, din rândul şomerilor, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni.
 
Cuantumul lunar al subvenţiei acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor este:
a) în perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referinţă;
b) în perioada 1 noiembrie-31 martie, valoarea indicatorului social de referinţă, la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia.
 
Subvenţiile prevăzute mai sus se acordă angajatorilor, inclusiv societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi regiilor autonome de interes local sau judeţean, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis.
 
Toate aceste prevederi referitoare la respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis nu se aplică în situaţia în care subvenţiile se acordă autorităţilor administraţiei publice locale.
 
După alocarea sumelor necesare în bugetul AJOFM Vâlcea pentru subvenţionarea acestor măsuri, vor fi demarate procedurile pentru semnarea convenţiilor între instituţia noastră şi beneficiari.
Citeşte mai departe ...

Locuri de muncă în Germania pentru bucătari și ospătari

Locuri de muncă prin intermediul Reţelei EURES pentru persoanele calificate în domeniul hotelier – gastronomic care doresc să lucreze în Germania

EURES România dispune de 50 de posturi pentru lucrătorii calificaţi în domeniul hotelier – gastronomic, care doresc să desfăşoare o activitate sezonieră în Germania, pentru ocuparea cărora se va organiza selecţie la București în luna octombrie 2015. Angajatori germani reprezentaţi de Serviciile de Plasare Internaţionala din cadrul Centralei de Mediere a Străinilor și Specialiștilor ZAV Bonn oferă locuri de muncă pentru următoarele ocupaţii: bucătar/bucătar şef/bucătar specialist (15 posturi), ospătar (15 posturi), barman (5 posturi) și personal în industria gastronomiei de sistem (15 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de ospătar, barman și personal în industria gastronomiei de sistem, sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată, experienţă în domeniu și cunoștinţe bune de limba germana (nivel B1/B2). Pentru posturile de bucătar/bucătar șef/bucătar specialist, angajatorii germani solicită persoane care au calificare profesională încheiată și experienţă în domeniu, precum și cunoștinţe de limba germană, cel puţin nivel A2.

Angajarea se face pe o perioadă de cel puţin 6 luni, începând cu luna octombrie 2015, cu posibilitate de prelungire a contractului de muncă pe durată nedeterminată. Salariul oferit este de 1500 – 2200 euro brut/lună, pentru posturile de ospătar şi barman, 1700 – 2400 euro brut/lună, pentru posturile de bucătar/bucătar şef/bucătar specialist şi de 1450 euro brut/lună pentru personalul în industria gastronomiei de sistem.

Cazarea poate fi asigurată de către angajator sau acesta poate oferi sprijin în vederea găsirii unei locuinţe.

Persoanele cu domiciliul în judeţul Vâlcea, care corespund cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea, strada Dacia, nr. 8, etaj III, birou nr. 1, telefon 0350419715, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru muncă în străinătate și pentru a primi invitaţie de participare la selecţie.

Înregistrarea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente:
- cerere tip (se completează la sediul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă);
- copie act de identitate sau pașaport (valabilitate minim 6 luni);
- C.V model Europass (cu fotografie) în limba germană (Lebenslauf);
- cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);
- adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”.

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS