Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 Bonus

Menu
Autentificare

Autentificare

Cautare

Bursa Locurilor de Munca pentru absolventi organizata de AJOFM la Ramnicu Valcea - 26 septembrie 2014

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea organizează în data de 26 septembrie 2014, începând cu ora 9.00, BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVENŢI, la sediul CRFPA din Râmnicu Vâlcea, pe strada Calea lui Traian, nr. 98. Angajatorii din judeţul Vâlcea care doresc să participe la acest eveniment trebuie să depună ofertele de locuri de muncă vacante la sediul ALOFM Râmnicu Vâlcea, din strada Dacia, nr. 8, la etajul III.

Conform legislaţiei în vigoare se oferă:
• Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează absolvenţi promoţia 2014:
- angajatorii primesc lunar o subvenţie pe o perioada de 12 luni, funcţie de tipul de învăţământ absolvit: 500 lei – ciclu inferior al liceului sau ai şcolilor pentru arte şi meserii; 600 lei – învăţământ secundar superior sau postliceal; 750 lei – învăţământ superior; angajatorii care încadrează absolvenţi sunt obligaţi să menţină raporturile de munca sau de serviciu a acestora cel puţin 18 luni de la data încheierii contractului de muncă ;

Servicii şi prime acordate absolvenţilor promoţia 2014:
- ca urmare a înregistrării la AJOFM: informare şi consiliere profesională (servicii care au ca scop evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale, tehnici de prezentare la interviuri de angajare) , medierea muncii (punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă vacante în acord cu pregătirea, aptitudinile şi interesele lor), formare profesională (asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea în diferite meserii solicitate pe piaţa muncii);
- indemnizaţia de şomaj: absolvenţii, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistraţi la AJOFM , nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Aceasta se acordă timp de şase luni şi este de 250 lei.

Completare venituri salariale:
• Absolvenţii înregistraţi la AJOFM, care se angajează cu normă întreagă pentru o
• Perioadă mai mare de 12 luni beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 lei.
• Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării
• Absolvenţii care primesc indemnizaţie de şomaj, şi se angajează cu normă
întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizaţiei, beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Prime de mobilitate:
• Primă de încadrare – absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km. de localitatea de domiciliu beneficiază de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării, respectiv 1000 lei;
• Primă de instalare - absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării, respectiv 3500 lei.
Atât prima de încadrare, cât şi prima de instalare se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

Până vineri 19.09.2014, şi-au anunţat prezenţa la eveniment 32 angajatori care oferă 263 locuri de muncă, în diverse ocupaţii/meserii în domenii de activitate, precum: construcţii, confecţii, servicii, alimentaţie publică, etc.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM din Rm. Vâlcea, str, Dacia, nr. 8, et. II – III, sau la telefon 0250 735608.

Nicolae Gabriel ALBINARU
DIRECTOR EXECUTIV
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea

Citeşte mai departe ...

Seminarul ZIUA INFORMARII EURES organizat de AJOFM Valcea

Joi, 18 septembrie 2014, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea a organizat un SEMINAR intitulat ZIUA INFORMĂRII EURES în sala de conferinţe a Hotelului Maria din Râmnicu Vâlcea.

"Scopul evenimentului a fost acela de a promova oportunităţile de ocupare oferite de reţeaua EURES pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă - tineri absolvenţi, şomeri de lungă durată, a serviciilor EURES de recrutare şi a serviciilor ANOFM furnizate angajatorilor români", ne informează Directorul executiv al AJOFM Vâlcea, Nicolae Gabriel Albinaru.     

Obiectivele urmărite prin realizarea acestui seminar au fost:
- promovarea oportunităţilor si facilităţilor oferite de reţeaua EURES în rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, angajatorilor, precum şi potenţialilor parteneri sociali la nivel local;
- informarea grupurilor ţintă despre posibilităţile şi rezultatele reţelei EURES ROMANIA;
- încetăţenirea unei culturi a mobilităţii forţei de muncă precum creşterea gradului de conştientizare a beneficiilor utilizării reţelei EURES ROMANIA în rândul solicitanţilor de locuri de muncă în Uniunea Europeană, respectiv angajatorilor, precum şi potenţialilor parteneri sociali la nivel local (sindicate, patronate, etc).

Mobilitatea forţei de muncă – naţională sau europeană – este o temă abordată atât prin prisma facilităţilor prevăzute de cadrul legal naţional cu privire la stimularea ocupării (Legea nr.76/2002 cu modificările şi completările ulterioare) cât şi prin prisma serviciilor EURES care pot fi oferite, dacă persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă decid să îşi caute un loc de muncă într-un  stat european. La eveniment a fost prezent şi Prefectul Judeţului Vâlcea, Dumitru Nicu Cornoiu.

Pentru persoanele interesate să lucreze în SEE (UE + Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Elveţia), AJOFM Vâlcea organizează cursuri de competenţe în limba engleză, germană. Durata cursurilor este de 60 ore (aproximativ o lună). Actele necesare înscrierii la aceste cursuri pentru şomeri sunt următoarele: carte identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, diploma de absolvire, adeverinţa medicală, adeverinţă de venituri pentru şomerii neindemnizaţi (Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea).   
 
ANOFM este membru de drept al reţelei EURES (website-ul www.eures.anofm.ro).

Citeşte mai departe ...

La sfarsitul lunii august 2014, rata somajului inregistrata in judetul Valcea a fost de 5,51 %

"Totalul şomerilor înregistraţi la 31.08.2014 a fost de 10022 persoane, din care 4582 femei, ponderea lor rămânând relativ constantă, respectiv 45,7% în numărul total de şomeri. Din totalul şomerilor înregistraţi, 4634 persoane sunt indemnizate, iar 9606 persoane provin din sectorul privat. Ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor este de 53,76% (în luna anterioară a fost de 68,92%)", ne informează Nicolae Gabriel Albinaru, Directorul executiv al AJOFM Vâlcea.

Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii august 2014 se prezintă astfel: 3984 persoane provin din mediul urban şi 6038 şomeri provin din mediul rural.

• Faţă de luna anterioară (iulie 2014), numărul şomerilor a crescut cu 272 persoane, rata şomajului crescând cu 0,15 puncte procentuale .
• În comparaţie cu luna august a anului anterior, numărul şomerilor a crescut cu 64 persoane, rata şomajului crescând nesemnificativ (cu 0,03 puncte procentuale mai mare faţă de 2013).
• Pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri se înregistrează în categoria de vârstă sub 25 ani, respectiv 2969 persoane şi 40-49 ani, respectiv 2627 persoane.

După nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel :
- 5190 persoane cu învăţământ primar, gimnazial şi profesional
- 4066 persoane cu învăţământ liceal şi postliceal
- 766 persoane cu învăţământ universitar

După durata şomajului, cel mai mare număr de şomeri se înregistrează în categoria 1-3 luni (4099 persoane) şi 3-6 luni (1841 persoane).

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS