Consiliul Județean Vâlcea: Cerere de rambursare verificată și validată

Șefului Apărării din Armata Canadiană în vizită la baza militară Mihail Kogălniceanu
23/12/2019
Județul Vâlcea este pe locul 18 în țară la absorbţia fondurilor europene pentru digitalizare
24/12/2019

Consiliul județean Vâlcea

Luni, 23 decembrie 2019, bugetul județului Vâlcea s-a reîntregit cu suma de 124.914,79 lei reprezentând valoarea Cererii de rambursare nr. 6, din cadrul proiectului ”Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al instituțiilor subordonate”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA).

Cererea de rambursare nr. 6 a fost verificată și validată integral de către Autoritatea de Management pentru POCA, fapt ce confirmă calitatea implementării proiectului și profesionalismul tuturor celor implicați în derularea acestuia.

Proiectul urmărește dezvoltarea unui sistem unitar și sustenabil de management al calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al altor 12 instituții publice din subordinea sa, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020. Obiectivele specifice ale acestuia sunt:

  • Implementarea Sistemului de Management al Calității, conform SR EN ISO 9001:2015, la nivelul a 12 instituții publice din subordinea Consiliului Județean Vâlcea;
  • Certificarea Sistemului de Management al Calității, conform SR EN ISO 9001:2015, la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al altor 12 instituții subordonate;
  • Consolidarea sistemului de management al calității la nivelul Consiliului Județean Vâlcea, prin implementarea instrumentului de autoevaluare CAF – Cadrul comun de Autoevaluare a modului de Funcționare a instituțiilor publice;
  • Îmbunătățirea cunoștințelor și abilitaților personalului, din cadrul Consiliul Județean Vâlcea și din instituțiile publice subordonate, prin participarea la programe și evenimente de formare profesionala în domeniul managementului calității (350 de persoane);
  • Asigurarea sustenabilității sistemelor de management implementate și/sau certificate în cadrul proiectului, prin formarea și certificarea unui număr de 15 de specialiști în domeniul calității și a 15 auditori în domeniul calității, din rândul personalului angajat în aceste instituții, cu atribuții în domeniul managementului calității.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.