Precizări cu privire la sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Doctorul chirurg Cenk Ermol, despre munca la calculator şi hernia de disc cervical
03/10/2017
Bogdan Bănică la 9 ani, speranța lui de a trăi depinde un simplu SMS
03/10/2017

AJOFM Vâlcea aduce la cunoștința angajatorilor din județul Vâlcea unele obligaţii prevăzute în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare:

– angajatorii care fac disponibilizări colective sunt obligaţi să înştiinţeze AJOFM Vâlcea cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere (art. 50 alin. (3) din Legea nr. 76/2002 actualizată);
– angajatorii au obligația de a transmite la AJOFM Vâlcea în termen de cinci zile de la crearea sau vacantarea unui loc de muncă, anexa nr. 1a (art. 10 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 actualizată);
– angajatorii au obligația de a transmite la AJOFM Vâlcea în termen de 24 de ore de la ocuparea unui loc de muncă, anexa nr. 1 b (art. 10 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 actualizată);
Anexele nr.1a și 1b se găsesc pe site-ul agenției: www.valcea.anofm.ro
– angajatorii sunt obligaţi să depună declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (art. 21 din Legea nr. 76/2002 actualizată);
– angajatorii trebuie să menţină raporturile de muncă ale persoanelor care fac obiectul subvenţiilor, conform prevederilor din convenţie (art 80 – 85 din Legea nr. 76/2002 actualizată);
– angajatorii, furnizorii de servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă acreditaţi sau furnizorii de servicii de formare profesională autorizaţi trebuie să îndeplinească toate obligaţiile asumate prin convenţiile sau contractele încheiate cu AJOFM Vâlcea (art. 55, art. 10 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 actualizată şi art. 8 din H.G nr. 277/21.03.2002 (actualizată) privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă).

Important pentru evitarea debitelor: angajatorii care incadreaza in munca persoane din rândul beneficiarilor de indemnizatie de somaj cât si persoanele care beneficiază de indemnizaţii de şomaj, au obligaţia, conform art.41 din Legea nr.76/2002 actualizată, de a anunţa în termen de 3 zile orice modificare a condițiilor care au condus la modificarea drepturilor (obţin venituri salariale în baza unui raport de muncă/raport de serviciu, realizează venituri mai mari de 6.000 lei/an – respectiv 500 lei/luna din activitaţi economice, exercitarea profesiilor liberale, ca zilieri, inchirieri, realizează venituri impozabile).

Menţionăm că, organele de control măsuri active din cadrul instituției noastre verifică respectarea acestor obligaţii, conform prevederilor art. 7 din Ord. nr. 279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nerespectarea celor de mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzi cuprinse între 3.000 lei şi 20.000 lei conform art.114 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificările şi completările ulterioare, precum și art.17^3 din H.G. nr. 277 din 21 martie 2002 (actualizată) privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă.

Informații suplimentare: la sediul AJOFM Vâlcea din Râmnicu Vâlcea, strada Dacia nr.8, et.II-III, jud.Vâlcea și la telefon 0250735608.

Ion Marius Năfliu,
Director Executiv
AJOFM Vâlcea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.