Marilen Gabriel Pirtea: Domnilor guvernanți, responsabilitatea și respectul față de dascăli vă sunt străine? De ziua lor, faceți-le cadou șase măsuri de bun-simț

9 reguli de bază pentru a creşte durata de viaţă a anvelopelor de iarnă
05/10/2017
Razie de amploare în municipiul Drăgășani
05/10/2017

Respectul și responsabilitatea față de dascăli, față de educație, se citesc în acțiunile guvernanților, nu în declarațiile publice ale acestora.

Astăzi este Ziua Cadrelor Didactice (World Teachers’ Day), sărbătorită în toată lumea în 5 octombrie, a cărei temă pentru anul acesta este – “Teaching in Freedom, Empowering Teachers”. A putea preda liber, fără constrângeri, a preda în libertate și a da astfel forță dascălilor, a-i face mai puternici este un dar. Mă văd nevoit să subliniez abordarea greșită a administrației social-democrate, care consideră că singura măsură a respectului față de dascăli este salariul, nici această abordare nefiind însă lipsită de capcane. Nu doresc să fac referire la înșelătoria din spatele măririlor salariale, ci să subliniez faptul că dincolo de remunerarea corectă, guvernul este dator educației, dascălilor, cu o serie de măsuri de bun-simț.
Astfel, am creionat șase demersuri care pot fi realizate „din stilou”, fără întârziere, măsuri care au în mijlocul lor profesorul și elevul. Domnilor guvernanți, vreți să demonstrați respect față de DASCĂLI? Faceți-le cadou, de ziua lor, aceste șase inițiative pe care le puteți implementa cu ușurință, numai voință să aveți.

1. Scoateți condica de prezență din școli, dascălii nu sunt funcționari în uzine. Chiar dacă sunt plătiți din bani publici, ca și universitarii și medicii, activitatea dascălilor are alt specific, normarea ca la uzină nu este potrivită, este jignitoare și este frustrantă!
2. Debirocratizați evaluarea profesorilor și lăsați dascălii să se ocupe în primul rând de elevii lor. Restructurați grila de evaluare a dascălilor din preuniversitar, prin eliminarea aspectelor birocratice din aceasta și introduceți și/sau creșteți ponderea activităților cu elevii și a rezultatelor acestora, măsurate prin progresul școlar. În felul acesta vom valoriza dascălii care au o contribuție însemnată la educația elevilor lor.
3. Lăsați dascălul să-și aleagă singur materialele auxiliare. Cadrul didactic are capacitatea, dreptul și chiar obligația să-și elaboreze și/sau selecteze auxiliarele didactice, un învățământ centrat pe elev nu are nevoie de auxiliare aprobate de la minister. Preselecția unor auxiliare este o insultă adusă competențelor profesionale ale cadrelor didactice din preuniversitar. Avem manuale aprobate de minister, este suficient.
4. Organizați concursuri corecte pentru directorii de școală și pentru inspectorii școlari. Încetați cu favoritismele, cu impunerea oamenilor de partid în poziții de conducere și lăsați aceste locuri pentru specialiști recunoscuți de colegii lor.
5. Renunțați la lista de discipline obligatorii pentru autorizarea și acreditarea programelor de studii universitare. S-au cheltuit bani serioși pentru implementarea structurilor moderne de management al competențelor, avem cadre ale calificărilor și un registru național al calificărilor – puneți-le la treabă! Lista de discipline obligatorii este anacronică și nu lasă universitarii să inoveze, să se adapteze la actualitatea domeniului și la nevoile pieței muncii.
6. Realizați, într-un sfârșit, clasificarea universităților, ierarhizarea programelor de studii, evaluarea școlilor doctorale, astfel încât fiecare cadru didactic universitar să se regăsească într-o poziție confortabilă din care randamentul său să fie maxim. Este nefiresc faptul ca toate cadrele didactice universitare să fie puse într-un șablon. Unii iubesc mai mult activitatea didactică, alții activitatea de cercetare. Clasificarea universităților, ierarhizarea programelor de studii, evaluarea școlilor doctorale, vor permite fiecărui cadru didactic, dar și fiecărei universități să-și regăsească locul în funcție de misiunea asumată.

Puteți face măcar atât?

Deputat PNL
Marilen Gabriel Pirtea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.