Concluziile Consiliului European cu privire la BREXIT

Lemnele de foc și un mistreț i-au pus cătușele șefului de Post de Poliţie din Diculeşti
20/10/2017
Restricție de circulație temporară pe strada Regina Maria
20/10/2017

Ca urmare a notificării în temeiul articolului 50 din TUE, membrul care reprezintă, în cadrul Consiliului European, statul membru UE care se retrage nu participă nici la dezbaterile și nici la adoptarea deciziilor Consiliului European care privesc statul în cauză.

Concluzii – 20 octombrie 2017

În lumina primelor cinci runde de negocieri, ținând seama de evaluarea prezentată de negociatorul Uniunii și reafirmându-și orientările din 29 aprilie 2017, Consiliul European:

  • salută progresele înregistrate cu privire la drepturile cetățenilor și îl invită pe negociator să valorifice convergența la care s-a ajuns, astfel încât să se asigure securitatea juridică și garanțiile necesare tuturor cetățenilor vizați și membrilor familiilor acestora, ce își vor putea exercita în mod direct drepturile care decurg din dreptul Uniunii și care sunt protejate prin acordul de retragere, inclusiv în cadrul unor proceduri administrative accesibile și simple, precum și mulțumită rolului jucat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene;
  • constată că, în ceea ce privește Irlanda, s-au înregistrat anumite progrese în direcția unei convergențe asupra principiilor și obiectivelor legate de protejarea Acordului din Vinerea Mare și de menținerea zonei comune de călătorie, îl invită pe negociatorul Uniunii să urmărească detalierea în continuare a acestor principii, ținând cont de provocarea majoră reprezentată de retragerea Regatului Unit, inclusiv sub aspectul evitării reinstituirii unei frontiere strict controlate, și se așteaptă, prin urmare, ca Regatul Unit să propună soluțiile flexibile și imaginative pe care le necesită situația unică a Irlandei și să își asume angajamentul față de acestea;
  • remarcă faptul că, deși Regatul Unit a declarat că își va onora obligațiile financiare asumate în perioada apartenenței sale la UE, această intenție nu a luat deocamdată forma unui angajament ferm și concret din partea Regatului Unit de a-și lichida toate aceste obligații.

Bazându-se pe aceste progrese, Consiliul European solicită continuarea lucrărilor în vederea consolidării convergenței la care s-a ajuns și a continuării negocierilor, pentru a se putea trece la a doua fază a negocierilor cât mai curând posibil.

Cu ocazia următoarei sale reuniuni din decembrie, Consiliul European va reevalua stadiul negocierilor pentru a determina dacă s-au înregistrat progrese suficiente cu privire la fiecare dintre cele trei chestiuni sus-menționate. Într-o astfel de eventualitate, acesta va adopta orientări suplimentare vizând cadrul relațiilor viitoare și vizând un posibil regim tranzitoriu care să fie în interesul Uniunii și să respecte condițiile și principiile de bază conținute în orientările din 29 aprilie 2017. În acest context, Consiliul European invită Consiliul (articolul 50) ca împreună cu negociatorul Uniunii să lanseze discuții interne pregătitoare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.