Sfinții Dimitrie cinstiți în Arhiepiscopia Râmnicului

Un bărbat din Șirineasa s-a aruncat în fața unui tren, în halta CFR din Ostroveni
27/10/2018
Zeci de kilograme de mercur aruncate în ghene de gunoi din Râmnicu Vâlcea
28/10/2018

Foto - Iuliana Stanciu

Sărbătorile sfinților ne adună cu mic, cu mare în comuniune de rugăciune, în sunet de toacă și clopot. Numeroase biserici s-au îmbrăcat în haine de sărbătoare în zilele de 26 – 27 octombrie cinștindu-și ocrotitorii. După citirea pericopelor scripturistice în prima parte a slujbei, numită Liturghia cuvântului Preacucernicii Părinți, au fost adresate cuvinte de învățătură adresate celor prezenți:

“Preacucernici Părinți împreună ostenitori la altarul euharistic al turmei celei cuvântătoare, iubiți credincioși ne aflăm la ceas de seară înainte de a ne îndrepta spre case pentru a ne odihnii trupurile ostenite de truda zilei ce a lut sfârșit se cuvine să aducem întreită cântare Sfintei Treimi precum și tuturor sfinților ce mijlocesc pentru noi înaintea Tronului Dumnezeirii, în această sfântă seară cât și în următoarele două avem mijlocitori pe cei doi sfinți Dimitrie pe care Ortodoxia de la un capăt la celălalt în cinstește cu negrăită bucurie.

Sfinții au ascultat permanent glasul cel tainic al inimii, inima după cum știm este casa lui Hristos El însuși spune iată stau la ușă și bat de-mi va deschide cineva voi intra și voi cina cu el, ei bine, zicând acest lucru, Mântuitorul a vrut că toți oamenii pot dobândi mântuirea prin voință încă de la crearea lumii toate au fost create bune foarte însă, odată cu amăgirea primei familii creștine Adam și Eva ale căror nume se traduce pământ dătător de viață a rămas înclinația firii umane spre păcat această înclinație fi îndepărtată o singură dată prin Taina Sfântului Botez pe care o primim de regulă potrivit rânduielilor liturgice din Biserica Ortodoxă, la patruzeci de zile după venirea pe lume sau la maturitate daca respectiva persoană face parte din altă confesiune, ulterior pentru a ne îndepărta de fapte rele avem Taina Spovedaniei. Așadar, Sfinții au reușit să se îndepărteze de păcat și răutate au dobândit mulțime de daruri de la Mântuitorul Nostru Iisus Hristos, Cel pe care cu osârdie l-au slujit aici pe pământ și îl slujesc ne încetat în împărăția cea ne înserată, urmându-le exemplul viețuirii curate putem spune.

Zicând și noi, precum odinioară imnograful o preaslăvită minune, în cer și pe pământ bucurie Mare se face astăzi, la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, pentru că acolo unde în ceruri de către îngeri sunt viersuite cântări de laudă înmănunchiate în buchete de flori duhovnicești. Înțelegând puterea miraculoasă a rugăciunii și deprinzându-se cu iubirea față de aproapele, vor devenii apărători ai bisericii și ai credinței în Domnul Nostru Iisus Hristos căruia i se cuvine toată Slava, cinstea și închinarea.”

În continuare a fost săvârșit Parastasul pentru ctitori – prin această rânduială biserica luptătoare de pe pământ își arată recunoștința față de biserica triumfătoare în comuniune de iubire. După momentul comemorativ Preacucernicii Părinți slujitori au adresat tuturor celor ce poartă numele celor doi sfinți tradiționalul La mulți ani, sănătate, pace și întru toate faptele cele bineplăcute Domnului sporire. Ziua de sărbătoare a culminat cu agapa frățească. Prin aceasta ca și prin multe alte acțiuni social filantropice Biserica ne arată contribuția Sa, cu timp și fără timp la bunăstarea societății din care face parte.

Articol consemnat și tehnoredactat de Andrei Sofian Stanciu, responsabil comunicare Mass–Media al Parohiei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.