Prefectura Vâlcea informează: Stadiul organizării alegerilor europarlamentare

Jandarmi vâlceni recompensați pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu
27/04/2019
Elaborare Studiu de Fezabilitate la Obiectivul Pod pe DN7 km 239 + 376
PSD este de acord cu întrebările propuse la referendumul solicitat de președinte
27/04/2019

Activităţi realizate potrivit Programului calendaristic:

1. Prin Ordinul de prefect nr.149 din 4.03.2019, s-a constituit Comisia tehnică judeţeană pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.Aceasta comisie s-a reorganiza prin ordinul de prefect nr.187 din 25.03.2019 , ca urmare a unor schimbări în funcţii şi corecturi.

2. S-au aprobat măsurile tehnico-organizatorice pentru organizarea alegerilor europarlamentare prin Ordinul de prefect nr.165 din 14.03.2019.

3. Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare alegerilor europarlamentare, la nivelul judeţului Vâlcea, a fost aprobat prin Ordinul de prefect nr.166 din 14.03.2019.

4. Prin Ordinul de prefect nr.164 din 14.03.2019 s-a stabilit locaţia pentru sediul Biroului Electoral Judeţean Vâlcea la parterul Instituţiei Prefectului Vâlcea din mun.Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr.1.

5. În data de 19.03.2019, ora 10.00, a avut loc şedinţa de instruire a primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente, avand ca tema stabilirea măsurilor tehnico – organizatorice pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru România în Parlamentul European din anul 2019 ;

6.S-a constituit prin Ordinul de Prefect nr.184 din 22.03.2019, Grupul tehnic de lucru al Comisiei judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.

7. Primarii au formulat propuneri pentru informaticienii care vor fi sprijini centrele operative de intervenţie şi care au fost desemnaţi după evaluarea efectuată de către serviciul de telecomunicaţii speciale prin Ordinul de prefect nr.261 din 17.04.2019.

8. S-a stabilit dimensiunea ştampilei Biroului Electoral Judeţean precum şi dimensiunea ştampilei de control pentru secţiile de votare care au fost confecţionate prin grija instituţiei prefectului.

9. Au fost desemnati cei 3 judecatori din Biroul Electoral Judetean
– preşedinte BEJ Vâlcea-judecător Lungu Cristina;
– locţiitor-judecător Mitră Dănuţ;
– membru-judecător Mateescu carmen Adeluţa.
– reprezentat AEP Chirhoc Dragoş-consilier parlamentar.

10. S-a amenajat sediul Biroului Electoral Judeţean Vâlcea;

11. Comisia tehnică Judeţeană pentru organizarea alegerilor europarlamentare s-a întrunit în şedinţe de lucru săptamânale pentru a analiza măsurile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea alegerilor europarlamentare şi stadiul acţiunilor realizate.

12. Prin ordinul de prefect nr.192 din 28.03.2019 s-a desemnat personalul tehnic auxiliar de pe lângă Biroul Electoral Judeţean Vâlcea.

13. S-au instituit măsurile de protecţie şi pază a Biroului Electoral Judeţean;

14. S-au elaborat referatele de necesitate pentru dotarea materială a Biroului Electoral Judeţean şi a Grupului tehnic de lucru al Comisiei tehnice judeţene pentru alegerile europarlamentare;

15. Au fost achiziţionate materialele pentru Grupul tehnic de lucru al Comisiei tehnice judeţene pentru alegerile europarlamentare.
16. S-a întocmi necesarul de materiale pentru secţiile de votare.

17. S-au realizat activităţile de instruire a operatorilor de calculator de către STS şi AEP.

18. S-a stabilit necesarul de tipizate care vor fi tipărite prin grija instituţiei prefectului(lista suplimentară si extrasul de pe lista suplimentară).

19. Prin adresă, am solicitat primarilor unităţilor administrativ teritoriale să stabilească locurile speciale pentru afişajul electoral în conformitate cu prevederile art.40 alin.1 din Legea nr.33/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 26 aprilie 2019.La această dată, primarii comunică instituţiei prefectului dispoziţiile prin care au stabilit locurile speciale pentru afişaj electoral.

21. Candidaturile au rămas definitive pe 16 .04.2019. şi au fost aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale constituite, precum și prin intermediul Societății Române de Televiziune și al Societății Române de Radiodifuziune.

23. Pe data de 17.04.2019, BEC a stabilit numărul de ordine de pe buletinele de vot, prin tragere la sorţi.

24. Primarii vor aduce la cunoştinţă publică delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, precum şi sediile acestora.-cel târziu până pe 27 aprilie 2019. Pentru a le reaminti primarilor despre această activitate, instituţia prefectului a transmis o adresă tuturor primăriilor prin care s-au făcut precizări cu privire la cerinţele prevăzute de Hotărârea AEP nr.16/2016, respectiv:
a) prin afişare pe site-ul primăriei;
b) prin publicaţii afişate la sediul primăriei, la sediile altor instituţii publice locale şi în alte locuri publice frecventate de către cetăţeni;
c) prin publicaţii afişate la sediile secţiilor de votare;
d) prin mass-media scrisă şi audiovizuală, precum şi prin orice alt mijloc de publicitate.

Aducerea la cunoştinţă publică, în modalităţile prevăzute pct. b) şi c), a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare, precum şi a sediilor acestora este obligatorie. Delimitarea, numerotarea şi sediile secţiilor de votare vor fi afişate şi pe siteul instituţiei prefectului.

25. Pe 27 aprilie 2019 va începe campania electorală.

Prefect,
Florian Marin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.