Comunicat CNCAN, cu referire la audiențele acordate la Prefectura Vâlcea

Râmnicu Vâlcea: Dezbatere publică a proiectului de buget local pe anul 2020, la Filarmonica ”Ion Dumitrescu”
05/02/2020
JUDEȚUL VÂLCEA – ORIZONT 2030
05/02/2020
Elaborare Studiu de Fezabilitate la Obiectivul Pod pe DN7 km 239 + 376

În urma apariției într-un ziar vâlcean a unor comentarii negative referitoare la audiențele acordate de președintele CNCAN, Gheorghe Ioniță, la Prefectura județului Vâlcea, în vederea corectei informări a publicului, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, face următoarele precizări:

– în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, noul președinte CNCAN acordă audiențe atât la sediul principal din București cât și în teritoriu, în cele opt zone – supravegheate de CNCAN: zona 1- Nord-Est, zona 2 – Sud-Est, zona 3 – Sud, zona 4 – Sud-Vest, zona 5 – Vest, zona 6 – Nord – Vest, zona 7 – Centru, zona 8 – București – Ilfov, în birourile de lucru ale inspectorilor CNCAN, sau în județele unde CNCAN nu deține astfel de birouri, în spațiile puse la dispoziție de instituțiile administrației publice locale.

– temerea autorului articolului că asemenea audiențe în teritoriu nu și-ar avea obiect, denotă lipsa sa de documentare și necunoașterea specificului activităților CNCAN. Problematica autorizării, monitorizării și verificării desfășurării în siguranță a activităților cu surse de radiații este aceeași pe întreg teritoriul României. Precizăm că în regiunea Sud-Vest sunt 500 agenți economici, care se supun autorizării și inspecțiilor CNCAN dintre care, 100 în județul Vâlcea. CNCAN monitorizează la nivel național activitatea în domeniu a peste 7385 agenți economici.

Este de la sine înțeles că prezența președintelui CNCAN la audiențe la Râmnicu Vâlcea, alături de ceilalți 3 (trei) secretari de stat va fi pe măsura solicitărilor, urmând ca audiențe similare să se desfăşoare și în celelalte zone ale țării.

În concluzie, demararea audiențelor și în teritoriu, vine în întâmpinarea dorințelor cetățenilor interesați și agenților economici care doresc să se autorizeze sau sunt autorizați de CNCAN, asigură un grad mai ridicat de transparență al CNCAN asupra liberului acces la informațiile de interes public și nu contravine niciunei prevederi legale care reglementează activitatea CNCAN.

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.