Râmnicu Vâlcea: Lansarea proiectului „Dezvoltare locală în comunități marginalizate, componenta 1 – Colonia Nuci”

Cristina Diaconescu Creatie Hello Group Foodwise Marketing
Obiceiurile de consum ale românilor, în pandemie: 80% gătesc frecvent acasă, 61% apelează la livrări minim lunar, iar 24% și-au făcut din nou provizii de alimente conservate
09/12/2020
În județul Vâlcea continuă acțiunile forțelor de ordine pentru siguranța sanitară a cetățenilor
În județul Vâlcea continuă acțiunile forțelor de ordine pentru siguranța sanitară a cetățenilor
09/12/2020

Sala de Consiliu a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea - conferință de presă

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului „Dezvoltare locală în comunități marginalizate, componenta 1 – Colonia Nuci” cod SMIS 127970, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

În data de 29 aprilie 2020 a fost semnat Contractul de finanțare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bugetul proiectului este de 8.251.144,87 lei, cu valoarea contribuţiei nerambursabile de 8.086.121,97 lei, din care contribuția din FEDR – 7.013.473,14 lei. Perioada de implementare a proiectului este, conform contractului de finanțare, de 47 de luni, din data de 01.10.2018 până în data de 10.08.2022. 

Proiectul are ca obiectiv specific îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate Colonia Nuci, ce va contribui la:

  • îmbunătățirea calității vieții pentru cei 1400 locuitori din interiorul zonei urbane marginalizate Colonia Nuci;
  • îmbunătățirea calității mediului înconjurător;
  • creșterea accesului la educație, dar și a șanselor de ocupare a forței de muncă în sectorul formal pentru persoanele de 15-64 ani care nu sunt încadrate pe piața muncii și nu urmează o formă de învățământ.

Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse sunt:

  • Desființarea completă a corpului P actual și construirea unui nou corp C (p+2) care va avea funcțiunea de clădire socio-culturală;
  • Amenajarea a patru zone verzi sub 1000 mp (o zonă pentru copii, o zonă pentru fitness, o zonă pentru seniori cu bănci, amenajare grădini aferente locuințelor colective);
  • Amenajarea în curtea școlii a zonei sportive;
  • Branșamente de apă pentru locuințele sociale;
  • Amenajarea a trei zone de grădini adiacent locuințelor sociale, amenajarea unui scuar, punct de colectare selectivă a deșeurilor;
  • Modernizarea celor două tronsoane ale străzii Nuci;
  • Modernizarea aleilor betonate din jurul locuințelor sociale din zona marginalizată.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.