ANUNȚ: Adunare Generală convocată de OUAI OLT M BĂBENI în data de 17 ianuarie 2021

RebeliON AIR cu Nico Creciunesc, la PROFM
RebeliON AIR cu Nico Creciunesc, la PROFM
30/12/2020
Comunicat de presă anunț participare Gală Asistență Socială ediția a VII-a 2020
Comunicat de presă anunț participare Gală Asistență Socială ediția a VII-a 2020
04/01/2021
ANUNȚ - SC Blazon SRL aduce la cunoștință publicului interesat

CONVOCATOR

În data de 17.01.2021 va avea loc şedinţa extraordinară a OUAI OLT M BĂBENI şi are pe ordinea de zi următoarele:

1. Alegerea noului consiliu de administraţie.
2. Alegerea membrilor reprezentanţi în Adunarea Generală conform ordinului de ministru 146/2005.
3. Reactualizarea listelor cu membrii OUAI BĂBENI.
4. Schimbarea numelui organizaţiei din OUAI OLT M în OUAI LIRA.
5. Schimbarea sediului social.
6. Împuternicirea Preşedintelui nou ales, pentru a face toate demersurile necesare în accesarea fondurilor europene, guvernamentale, neguvenamentale şi din alte surse, în a face posibilă reabilitarea şi modernizarea celor două staţii de pompare prin preluarea lor de la ANIF VÂLCEA, împuternicirea fiind valabilă în procedură cu toate instituţiile de stat sau private, bănci şi altele.
7. Diverse.

03.01.2021

Președinte,                                                                Secretar,
Maria Lira                                                                  Liviu Roșu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.