UAT Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea unui important proiect de reabilitare termică

Restricții de circulație rutieră la Golești, Lunca și Râul Vadului
26/01/2021
Platforme de colectare a gunoiului de grajd finanțate de MMAP pentru fermierii din Fârtățești
Platforme de colectare a gunoiului de grajd finanțate de MMAP pentru fermierii din Fârtățești
26/01/2021

Finalizarea proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc B2, Bloc A6, Bloc N4, Bloc N5, Bloc 9”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc B2, Bloc A6, Bloc N4, Bloc N5, Bloc 9” cod SMIS 117070, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale.

Proiectul a avut ca obiectiv specific creșterea eficienței energetice a celor cinci blocuri de locuințe, ce va contribui la:

– Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră care este dată de diferența dintre valorile înregistrate la finalul implementării proiectului și valorile înregistrate la începutul implementării proiectului calculate pentru clădire (precizate în Certificatul de performanţă energetică a clădirii);

– Scăderea consumului anual de energie primară care este dată de diferența dintre valoarea calculată la finalul implementării proiectului și valoarea calculată la începutul implementării proiectului pentru toate blocurile incluse în proiect;

– Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire care este dată de diferența dintre valoarea înregistrată la finalul implementării proiectului și valoarea înregistrată la începutul implementării proiectului;

– Scăderea consumului anual specific de energie care este dată de diferența dintre valorile înregistrate la finalul implementării proiectului și valorile înregistrate la începutul implementării proiectului.

Valoarea totală a proiectului (cf. Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Finanțare nr. 2818/02.08.2018) a fost de 7.299.117,02 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile a fost de 3.996.509,76 lei, din care valoarea contribuției europene (FEDR) – de 3.397.033,31 lei, iar perioada de implementare a proiectului a fost din data de 01.03.2014 până în data de 31 ianuarie 2021.

Rezultatele proiectului, după implementarea acestuia, sunt:

  • Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) – Valoare început implementare: 282,65/ Valoare final implementare: 91,18 – Reducere valoare: 191,47/ Reducere procent: 67,74 %
  • Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării) – Valoare început implementare: 282/ Valoare final implementare: 282
  • Consumul anual de energie primară (kWh/an) – Valoare început implementare: 4.998.894,60/ Valoare final implementare: 2.124.042,34 – Reducere valoare: 2.874.852,26/ Reducere procent: 57,51 %
  • Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) – Valoare început implementare: 983,80/ Valoare final implementare: 211,78 – Reducere valoare: 772,02/ Reducere procent: 78,47 %
  • Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an) – Valoare început implementare: 1.412,00/ Valoare final implementare: 474,65 – Reducere valoare: 937,35/ Reducere procent: 66,38 % Impactul proiectului – proiectul a avut ca efect:
  • Reducerea cu minim 40% a consumului de energie pentru încălzire şi atingerea unui consum specific de energie nu mai mare de 90KWh/mp/an pentru zona climatică 2 în care se încadrează municipiul Râmnicu Vâlcea;
  • Protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • Creșterea calității aerului.

Activităţile proiectului au contribuit indirect la măsurile de protecție a biodiversității și reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscurilor de inundații.

De asemenea, proiectul a implementat măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător prin folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării și a emisiilor de poluanți. Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu au constituit surse de poluare a apei, a aerului și solului si nu au fost generatoare de noxe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.