Eurodeputații solicită G20 obiective climatice mai ambițioase

Recomandările pompierilor vâlceni pentru sezonul rece
23/10/2022
Inscripționarea anvelopelor de iarnă așa cum prevede legislația
26/10/2022

UE trebuie să dea un exemplu prin introducerea unui obiectiv mai ambițios de reducere a emisiilor pentru 2030

• Atacul Rusiei asupra Ucrainei arată că trebuie să transformăm urgent sistemul energetic mondial
• Trebuie respectat angajamentul de a finanța combaterea schimbărilor climatice cu 100 de miliarde USD anual și trebuie să înceapă plățile pentru 2022
• Uniunea Europeană este principalul donator de fonduri pentru combaterea schimbărilor climatice către țările în curs de dezvoltare

Parlamentul European invită toate țările să își stabilească obiective climatice mai ambițioase pentru 2030 înainte de COP27, pentru a limita încălzirea globală conform Acordului de la Paris

Parlamentul a adoptat o rezoluție în care își prezintă solicitările pentru a 27-a conferință a părților (COP27) organizată de ONU pe tema schimbărilor climatice, care va avea loc în Egipt în perioada 6-18 noiembrie. Potrivit eurodeputaților, criza climatică și criza biodiversității sunt printre cele mai importante provocări cu care se confruntă umanitatea. Deputații sunt îngrijorați de constatările Raportului privind diferențele de emisii al UNEP (Programul Națiunilor Unite pentru Mediu). Potrivit acestuia, chiar dacă se vor aplica cele mai ambițioase obiective climatice naționale pentru 2030, temperaturile de pe planetă vor crește în medie cu 2,7 °C, cifră care depășește cu mult obiectivele Acordului de la Paris. Acestea prevăd limitarea încălzirii globale la o cifră mult sub 2 °C, preferabil la 1,5 °C.

Potrivit rezoluției, din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a consecințelor sale, este cu atât mai urgent să transformăm sistemul energetic mondial. Deputații avertizează că trebuie luate măsuri urgente acum, în perspectiva anului 2030, în condițiile în care multe dintre angajamentele pe termen lung de a reduce la zero nivelul net al emisiilor sunt ambigue și netransparente.

G20 și Uniunea Europeană trebuie să stabilească obiective climatice mai ambițioase pentru 2030

Eurodeputații subliniază că UE își va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu mai mult de 55% dacă va adopta pozițiile Parlamentului privind pachetul „Pregătiți pentru 55 în 2030” și planul RePowerEU. Ei fac astfel apel la Uniune și la toate țările din G20 să își asume poziția de lider și să se angajeze, înainte de COP27, să atingă obiective mai ambițioase de reducere a emisiilor. De asemenea, țările din întreaga lume ar trebui să își actualizeze contribuțiile stabilite la nivel național (CSN) în concordanță cu aceste obiective.

Fonduri pentru combaterea schimbărilor climatice acordate țărilor în curs de dezvoltare

Rezoluția reamintește că Uniunea Europeană este cel mai mare donator de fonduri pentru combaterea schimbărilor climatice. Deputații îndeamnă țările dezvoltate să se asigure că își îndeplinesc promisiunea de a finanța acest obiectiv cu 100 de miliarde USD anual, asumată în fața țărilor în curs de dezvoltare. Parlamentul cere să se elibereze fonduri încă din 2022 și ca, între 2020 și 2025, să se cheltuiască în acest scop în medie 100 de miliarde USD anual. Eurodeputații subliniază și poziția Parlamentului referitoare la mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM). Potrivit acesteia, Uniunea Europeană trebuie să ofere un ajutor financiar cel puțin egal cu veniturile obținute din vânzarea certificatelor CBAM, pentru a sprijini eforturile țărilor cel mai puțin dezvoltate de a-și decarboniza economiile.

Parlamentul European salută crearea dialogului de la Glasgow privind pierderile și daunele. Acesta ar trebui să se concentreze pe finanțarea țărilor în curs de dezvoltare cu scopul de a evita, a reduce la minimum și a soluționa pierderile și daunele asociate efectelor negative ale schimbărilor climatice. Finanțarea ar trebui să constea mai degrabă din granturi decât din împrumuturi.

***

O delegație a Parlamentului European va participa la COP27 în perioada 14-18 noiembrie 2022

Parlamentul este colegiuitor pentru legislația Uniunii în domeniul energiei și al climei în contextul punerii în aplicare a Acordului de la Paris. Înainte ca Uniunea Europeană să poată încheia acorduri internaționale, Parlamentul trebuie să își dea aprobarea.

Parlamentul European a solicitat insistent o legislație mai ambițioasă a Uniunii în domeniul climei și al biodiversității, iar, pe 28 noiembrie 2019, a declarat o situație de urgență privind clima. În iunie 2021, Parlamentul a adoptat Legea europeană a climei. Aceasta transformă angajamentul politic al Pactului verde european față de neutralitatea climatică a Uniunii Europene până în 2050 într-o obligație a Uniunii și a țărilor sale membre. Parlamentul negociază în prezent cu țările Uniunii pachetul „Pregătiți pentru 55 în 2030”, pentru a permite Uniunii să își atingă noul obiectiv, mai ambițios, pentru 2030.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.