Noi reglementări privind condițiile și modalitatea de decontarea cheltuielilor de cazare și hrană pentru refugiații din zona conflictului armat din UCRAINA, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 368/2023

O nouă mașină electrică pentru Poliția Locală a Râmnicului
15/05/2023
În Râmnicu Vâlcea vor fi distribuite suplimentar încă 240 de pachete cu ajutoare alimentare POAD către persoanele aflate în situații dificile
16/05/2023

COMUNICAT DE PRESĂ
Noi reglementări privind condițiile și modalitatea de decontarea cheltuielilor de cazare și hrană pentru refugiații din zona conflictului armat din UCRAINA, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 368/2023

A. Începând cu data de 1 mai 2023, FAMILIILE ȘI PERSOANELE SINGURE, beneficiare ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului, de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina și având drept efect introducerea unei protecții temporare, vor beneficia, de o sumă forfetară lunară pentru acoperirea cheltuielilor pentru cazare și hrană.

CUANTUMUL SUMEI FORFETARE SE VA ACORDA ASTFEL:
Pentru primele 4 luni consecutive (mai-august), beneficiarul eligibil va încasa o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/ lună pentru o familie, cât şi o sumă destinată acoperirii cheltuielilor de hrană, în cuantum de 600 lei/ lună pentru fiecare persoană;
Începând cu a 5-a lună, până la finele anului 2023 (septembrie-decembrie), vor primi sume doar pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, şi anume 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie;

CERERILE se depun de către persoana singură sau de către reprezentantul major al familiei, cu domiciliul declarat pe raza Municipiului Rm. Vâlcea, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, la Centrul de Informare a Cetățenilor din str. G-ral Magheru nr. 25, camera 4, program de lucru: luni-joi: 8.00-16.00; vineri: 8.00-13.00 și trebuie să fie însoțite de următoarele documente:
– Copia permisului de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări;
– Extrasul de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului;
– Documente doveditoare a îndeplinirii condițiilor, prevăzute în Hotărârea de Guvern nr.368/ 2023.
Termen de depunere: primele 5 zile lucrătoare din fiecare lună (excepţie luna mai – până la finele lunii calendaristice)

CONDIȚIILE DE ACORDARE:
Pentru prima lună (cerere Anexa 1 din HG nr.368/2023): singura condiție impusă este ca persoana să aibă permis de ședere temporară pe teritoriul României.
Pentru următoarele 3 luni (cerere Anexa 1):
1. Solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României trebuie să fie înregistrați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României;
2. Să aibă înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar în una din modalități:
– în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi; sau
– în calitate de audienți; sau
– să frecventeze activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum hub-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai protecției temporare, centre UNICEF Blue Dot deschise pe teritoriul țării în parteneriat cu MFTES, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale.
Din a 5-a lună până la finalul anului 2023 (cerere Anexa 2 din HG nr.368/2023):
1. Solicitantul și membrii de familie ai acestuia să fie încadrați în muncă pe teritoriul României;
* Fac excepție de la această obligație următoarele categorii de persoane, numai dacă prezintă documente justificative:
a) persoanele care urmează o formă de învățământ superior acreditată la zi în România;
b) persoanele cu dizabilități care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;
c) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;
d) persoana care are în creștere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
2. Să aibă înscriși copiii minori potrivit modalităților descrise mai sus.

ATENŢIE! Nerespectarea termenelor prevăzute de lege conduce la decăderea din dreptul de a beneficia de sumele forfetare prevăzute pentru acoperirea cheltuielilor pentru cazare și hrană.
Actul normativ, precum şi modelele de cerere se regăsesc în limbile română şi ucraineană pe site-ul : http://www.dsu.mai.gov.ro/.

B. Începând cu data de 1 mai 2023, UNITĂŢILE DE CAZARE stabilite prin hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, care gazduiesc familiile și persoanele singure, beneficiare ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului, de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina și având drept efect introducerea unei protecții temporare, vor beneficia, de o sumă forfetară lunară pentru acoperirea cheltuielilor pentru cazarea și hrana acestora.

CERERILE (Anexa 6 din HG nr.368/2023) se depun de către persoana singură sau de către reprezentantul major al familiei, cu domiciliul declarat pe raza Municipiului Rm. Vâlcea, la Centrul de Informare a Cetăţenilor din str. G-ral Magheru nr. 25, camera 4, program de lucru: luni-joi: 8,00-16,00; vineri:8,00-13,00 și trebuie să fie însoțite de următoarele documente:
– Copia permisului de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări;
– Documente doveditoare a îndeplinirii condițiilor, prevăzute în Hotărârea de Guvern nr.368/ 2023 (se vor anexa începând cu a doua lună de cazare);
Termen de depunere: până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna următoare în care urmează a fi cazate;

CUANTUMUL SUMEI FORFETARE SE VA ACORDA ASTFEL:
Pentru primele 4 luni consecutive (mai-august), unităţile care asigură găzduirea vor încasa o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/ lună pentru o familie, cât şi o sumă destinată acoperirii cheltuielilor de hrană, în cuantum de 600 lei/ lună pentru fiecare persoană;
Începând cu a 5-a lună, până la finele anului 2023 (septembrie-decembrie), vor primi sume doar pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, şi anume 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie;
Sumele forfetare se vor deconta proporţional cu numărul zilelor pentru care s-a asigurat cazarea.
Unităţile de cazare au obligaţia legală de a transmite în primele 5 zile lucrătoare pentru luna anterioară solicitarea de decontare a sumelor forfetare către autorităţile locale (Anexa 3 din HG nr.368/2023).

ATENŢIE! Nerespectarea termenelor prevăzute de lege conduce la decădere din dreptul de a beneficia de sumele forfetare prevăzute pentru acoperirea cheltuielilor pentru cazare și hrană.
Actul normativ, precum şi modelele de cerere se regăsesc în limbile română şi ucraineană pe site-ul : http://www.dsu.mai.gov.ro/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.