Programe de Interes Național vitale persoanelor adulte cu dizabilități și familiilor cestora

IPJ Vâlcea continuă activitățile de verificare a respectării normelor impuse de starea de alertă
25/09/2020
Accidente rutiere grave produse la Blidari și Călinești
26/09/2020

În ședința de Guvern din 24 septembrie 2020 a fost aprobată, la propunerea MMPS-ANDPDCA, prelungirea finanțării și în 2021 pentru două Programe de Interes Național vitale persoanelor adulte cu dizabilități și familiilor cestora.

Este vorba despre Programul de Interes Național: „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre RESPIRO/centre de criză și locuințe protejate” și despre Programul: „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități.”

Bugetul total al celor două programe este de peste 21 de milioane de euro. Până la data de 15 noiembrie 2020, ANDPDCA va lansa apelul de proiecte pentru înființarea de servicii destinate adulților cu dizabilități. Specialiștii ANDPDCA vor oferi consultanţă pentru depunerea aplicațiilor.

Așteptăm propunerile Direcțiilor Generale de Asistenta Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) pentru înființarea de servicii de tip RESPIRO și de zi, precum şi a altor servicii, conform nevoilor și specificațiilor.

***

În baza prevederilor art. 96 din legea 448/2006, ANDPDCA poate finanța sau, după caz, co-finanța, programe de interes național care au ca scop integrarea, incluziunea socială și profesională a persoanelor cu dizabilități, precum și creșterea calității vieții acestora.

Astfel, cele două programe de interes național și-au propus:

  • Dezinstituționalizarea unui număr de 700 de persoane adulte cu dizabilități, care vor beneficia de servicii sociale în cele 89 de locuințe protejate nou înființate.
  • Prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate, beneficiare ale serviciilor sociale nou-înființate
  • Prevenirea instituționalizării unui număr de 300 de tineri cu dizabilități, proveniți din sistemul de protecție specială a copilului, beneficiari ai serviciilor sociale nou înființate.

Centrul RESPIRO pentru persoane adulte cu dizabilități este serviciul social care cuprinde un ansamblu de activități realizate pe durată determinată și în anumite situații, pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități aflate în îngrijirea asistenților personali, asistenților personali profesioniști, tutorilor sau a altor membri ai familiei, în vederea menținerii potențialului personal și prevenirii instituționalizării.

Centrul de criză pentru persoane adulte cu dizabilități este serviciul social care cuprinde un ansamblu de activități realizate pe durată determinată și în anumite situații, pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situații critice de viață, în vederea menținerii potențialului personal și prevenirii instituționalizării (1).

(1) STANDARD SPECIFICE MINIME din 16 ianuarie 2019obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilități aprobate prin Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.