Proiect pentru reablitarea termică a șase blocuri din Râmnicu Vâlcea

Ultima săptămână de înscriere la StepFWD, program realizat de antreprenori pentru antreprenori
24/09/2019
Acţiuni de control şi prevenire efectuate de Poliţia Locală din cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea
24/09/2019

Lansarea proiectului Reabilitare termica a blocurilor de locuinte din Municipiul Ramnicu Valcea: Bl. 3, Bl. 64, Bl. Filipin, Bl. D3, Bl. D4

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului “Reabilitare termica a blocurilor de locuinte din Municipiul Ramnicu Valcea: Bl.3, Bl.64, Bl. Filipin, Bl. D3, Bl. D4” cod SMIS 121599, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale.

În data de 5 aprilie 2019 a fost semnat Contractul de finantare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bugetul proiectului este de 11.183.009,76 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile este de 5.770.324,90 lei (din care contribuția FEDR este de 4.904.776,18 lei), iar perioada de implementare a proiectului este, conform contractului de finanțare, din 01.11.2017 până în data de 31.05.2020.

Proiectul are ca obiectiv specific creșterea eficienței energetice a cinci blocuri de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea după cum urmează: Bloc 3, Bl. 64, Bl. Filipin, Bl. D3, Bl. D4.

Având o perioadă de execuţie a lucrărilor de 6 luni, prin reabilitarea blocurilor se va avea în vedere obţinerea unei reduceri de minim 40 % a consumului de energie pentru încălzire şi atingerea unui consum specific de energie nu mai mare de 90KWh/mp/an pentru zona climatică 2 în care se include municipiul Râmnicu Vâlcea. Acest lucru va contribui la reducerea sărăciei energetice (fuel poverty) în municipiul Râmnicu Vâlcea, prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a categoriilor defavorizate.

Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse sunt:

– Izolarea termică a pereților exteriori;

– Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic;

– Închiderea balcoanelor şi/sau logiilor;

– Izolarea termică a planşeului peste subsol;

– Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel;

– Înlocuirea conductelor de canalizare menajeră, pluvială și de agent termic, dotarea instalației de iluminat din casa scării și acces în clădire cu surse economice de tip LED și senzori de mișcare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.