Noua procedură de autorizare a Unităților Protejate

Bărbați din Vaideeni reținuți după ce ar fi sustras mai multe bunuri și bani
14/11/2020
SABER Elyzia Premium a excelat la The Liqueur Masters 2020, cucerind o medalie Master și o medalie de aur
14/11/2020
Scenarii de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea

La capătul unui amplu efort realizat de MMPS – ANDPDCA, în colaborare cu societatea civilă, Unitățile Protejate pot astăzi funcționa din nou. Procedura de autorizare a Unităților protejate (UPA) este în vigoare.

Care sunt principalele modificări:

Definiția unităților protejate

UPA – este entitatea de drept public sau privat cu gestiune proprie, în cadrul căreia:

  • sunt angajate minimum 3 persoane cu dizabilități;
  • persoanele cu dizabilități angajate reprezintă cel puțin 30% din numărul total al angajaților;
  • timpul de lucru cumulat al persoanelor cu dizabilități angajate reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților.

Poate fi unitate protejată orice formă de organizare, potrivit legii, aleasă pentru desfășurarea unei activități economice de către o persoană fizică deținătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap, dacă aceasta:

  • este autorizată în baza unei legi speciale să desfășoare activități independente, atât individual, cât și în una din formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii;
  • este persoană fizică autorizată sau membru titular al unei întreprinderi individuale ori al unei întreprinderi familiale, organizate potrivit legii.

Reglementarea posibilității anagajatorilor cu peste 50 de salariați, care nu angajează persoane cu dizabilități, de a opta pentru:

  • obligația de a plăti lunar către bugetul de stat o sumă echivalentă cu min. 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu dizabilități.
  • achiziționarea pe bază de parteneriat, de produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap, angajate în unități protejate autorizate, în cuantumul sumei ce reprezintă diferența până la nivelul obligației de plată.

Companiile și autoritățile publice, care vor să încheie acorduri de parteneriat cu unitățile protejate autorizate, trebuie să rețină faptul că noua lege prevede că, pot fi deduse din obligația de plată către bugetul de stat, doar produsele și serviciile realizate prin propria activitate a persoanelor cu dizabilități.

Prevederea vine în ajutorul unităților protejate care urmăresc reintegrarea socio profesională a persoanelor cu handicap.

Nerespectarea condițiilor de autorizare în timpul funcționării ca unitate protejată autorizată constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei și retragerea autorizației de funcționare, în conformitate cu art. 100 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 448/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale care reglementează procedura de autorizare a UPA este publicat în Monitorul Oficial și poate fi consultat aici: http://andpdca.gov.ro/w/unitati-protejate-autorizate/

Documentele necesare pentru autorizare pot fi găsite aici: http://andpdca.gov.ro/w/unitati-protejate-autorizate/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.