La Râmnicu Vâlcea a fost lansat proiectul “Alinierea parcului ETA SA la cerințele dezvoltării durabile”

Comedia „Take, Ianke și Cadîr” în premieră la Teatrul Municipal ARIEL Râmnicu Vâlcea
Comedia „Take, Ianke și Cadîr” în premieră la Teatrul Municipal ARIEL Râmnicu Vâlcea
26/01/2021
COVID-19 în județul Vâlcea: situația epidemiologică la data de 26 ianuarie 2021
26/01/2021
La Râmnicu Vâlcea a fost lansat proiectul “Alinierea parcului ETA SA la cerințele dezvoltării durabile”

imagine ARHIVĂ

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului “Alinierea parcului ETA S.A. la cerințele dezvoltării durabile” cod SMIS 128142, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare; Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, cu modificările şi completările ulterioare.

În data de 13 mai 2020 a fost semnat Contractul de finanțare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bugetul proiectului este de 77.726.561,10 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 69.187.652,97 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 60.009.699,01 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 9.177.953,96 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 37 luni, conform contractului de finanțare, din data de 01.08.2018 până în 31.08.2021. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Râmnicu Vâlcea prin realizarea investițiilor din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

Prin proiect se urmărește creșterea atractivității și îmbunătățirea calității transportului public local prin modernizarea autobazei existente, inclusiv dotarea cu o stație de alimentare cu combustibili alternativi, accesibilizarea și sporirea confortului de utilizare a transportului public prin achiziționarea de autobuze alimentate cu gaz natural comprimat (GNC), astfel încât acestea să ofere o alternativă reală la folosirea autoturismelor personale. Dezvoltarea parcului de mijloace de transport cu vehicule, noi, nepoluante, cu facilități pentru persoane cu mobilitate redusă și sisteme de supraveghere video (pentru creșterea gradului de siguranță al pasagerilor) va oferi oportunități îmbunătățite noilor pasageri și totodată o alternativă viabila și confortabilă utilizării autoturismelor personale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.