Decizii adoptate de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate

Proiectul de amenajare a unei păduri-parc pe Dealul Capela din Râmnicu Vâlcea a primit aviz favorabil de la Ministerul Mediului
02/11/2022
Intervenții ale Primăriei Râmnicu Vâlcea pentru menținerea în cele mai bune condiții de funcționare a iluminatului public stradal
09/11/2022

Miercuri, 2 noiembrie 2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private

Reglementare

Proiectul de Instrucțiune pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

Autorizare

Aprobarea cererii de autorizare a domnului Adrian Constantin Marin în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea domnului Urcan Remus-Adrian în calitate de Director general executiv al societății Atlantic Broker Group Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea doamnei Tănase Daniela în calitate de Director general adjunct al societății Asigest Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. și a modificărilor aduse Actului constitutiv (actualizarea datelor de identificare ale unui acționar/administrator);

Autorizarea modificării intervenite în modul de organizare și funcționare a societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A. ca urmare a majorării capitalului social și a extinderii obiectului de activitate;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Transporturi Auto Giulești S.A. București;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Construcții Bihor S.A. Oradea, având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life, administrat de Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

*** 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.