Condiții generale de participare la Brain Regain, program de selectare a specialiștilor români din străinatate

Cum se depune o reclamaţie la ANPC?
24/09/2017
Ziua fără Maşină – trafic auto restricţionat între Colegiul Național ”Alexandru Lahovari” şi Prefectura Vâlcea
24/09/2017

BNR pune la dispoziția specialiștilor români care lucrează în străinătate posturi de înaltă competență, în următoarele arii de specialitate ale băncii centrale:

 • politică monetară
 • modelare și prognoze macroeconomice
 • stabilitate financiară
 • reglementare și autorizare
 • operaţiuni de piață
 • studii economice
 • relații internaționale
 • rezoluţie bancară

Dacă aveți minimum 5 ani experiență profesională relevantă, obținută în străinătate, în cadrul unor instituţii financiare internaţionale, bănci centrale, bănci comerciale, instituţii de învăţământ superior sau institute de cercetare, Banca Națională a României vă oferă posibilitatea valorificării experienței în țară, prin angajarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Posturile disponibile prin Programul “Brain Regain” – 2017, condițiile specifice de participare și calendarul procesului de selecție vor fi publicate până la data de 1 octombrie 2017.

Condiții generale de participare

 • deţinerea unei diplome* de master şi/sau doctorat, după caz;
 • experiență profesională de minimum 5 ani, relevantă pentru postul vacant, obţinută în străinătate, în cadrul unor instituţii financiare internaţionale, bănci centrale, bănci comerciale, instituţii de învăţământ superior, institute de cercetare;
 • cunoaşterea limbii engleze;
 • deţinerea cetățeniei române şi, la momentul depunerii aplicației, a unui loc de muncă în străinătate.

* În vederea recunoașterii diplomelor obţinute în străinătate, înainte de data începerii activității, se vor prezenta atestatele de echivalare (sau dovezi de solicitare a echivalării) eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

Înscrierea în program

Înscrierea** se face prin transmiterea pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro a următoarelor documente:

 • chestionar;
 • curriculum vitae (model european);
 • scrisoare de intenție;
 • diploma de master şi/sau doctorat (după caz);
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea;
 • cartea de identitate/paşaport;
 • document/e care să ateste experiența profesională în străinătate;
 • recomandări din partea angajatorului sau din partea unor profesori/specialiști de renume, după caz.

** În situația în care aveți rude până la gradul al doilea sau soţul/soţia angajate în Banca Naţională a României, aplicaţia dumneavoastră va fi analizată de Direcţia resurse umane în vederea evitării apariţiei unui conflict de interese.

Procesul de selecţie

1. Selecția pe baza documentelor de înscriere
Candidații vor transmite documentele de înscriere prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro, conform calendarului.
2. Selecția pe baza eseurilor
Candidaţii selectați după prima etapă vor transmite prin e-mail un eseu întocmit în limba engleză (6.000–8.000 de cuvinte), în termenul solicitat de Comitetul de administrare a Programului.
3. Evaluarea profilului psihologic și a compatibilității cu postul
Candidații selectați în urma etapei anterioare vor completa on-line un chestionar psihometric.
4. Interviul final
Interviul final va fi susținut în prezența membrilor Comitetului de administrare a Programului, la sediul Băncii Naționale a României, strada Doamnei nr. 8, sector 3, București.

Candidații admiși în urma procesului de selecție vor fi angajați în Banca Națională a României cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.