ACTIMOB NEETs – Activare şi mobilitate tineri NEETs – proiect cofinanțat din FSE, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Vâlcea: 40 de sancțiuni contravenționale aplicate și 3 permise de conducere reținute vitezomanilor într-o singură zi
28/05/2019
Anunț - Elaborare Studiu de Fezabilitate la Obiectivul Pod pe DN7 km 239 + 376
Primarul Mircia Gutău a emis un comunicat de presă cu privire la “sancționarea” alianţei PSD – PER la alegerile din 26 mai
28/05/2019

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) implementează pe o perioadă de 60 de luni, începând cu data de 16 mai 2019, proiectul „ACTIMOB NEETs – Activare şi mobilitate tineri NEETs” – cod POCU/519/1/1/129203,  cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).

Proiectul se subscrie obiectivului POCU de asigurare a integrării durabile pe piața muncii a tinerilor NEETs contribuind la creșterea ocupării tinerilor care nu au un loc de muncă, nu sunt într-o formă de educație și nu urmează cursuri de formare profesională, precum și la reducerea reticenței angajatorilor de a angaja tineri fără experiență de muncă.

Prin intermediul acestui proiect, ANOFM și-a propus să contribuie la susținerea  ocupării a 10.728 tineri NEETs șomeri, cu vârsta între 16 – 24 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud – Muntenia, Sud-Est, înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

ANOFM va acorda, cu respectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, subvenții angajatorilor care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, tineri NEETs, iar pe de altă parte va acorda acestor tineri prime pentru a stimula încadrarea în muncă sau mobilitatea, după cum urmează:

1. Subvenții pentru o perioadă de 12 luni pentru angajatorii care încadrează pe perioadă nedeterminată:
• tineri NEETs absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ;
• tineri NEETs unici susţinători al familiei monoparentale;
• tineri NEETs;
• tineri NEETs aflați în șomaj de mai mult de 6 luni, conform prevederilor legale, denumiți șomeri de de lungă durată;
• tineri NEETs cu handicap;

2. Subvenții pentru o perioadă de 18 luni pentru angajatorii care încadrează pe perioadă nedeterminată
• tineri NEETs absolvenţi cu handicap ai unor instituţii de învăţământ;

3. Prime de activare pentru tineri NEETs, înregistraţi la AJOFM de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni;

4. Prime de încadrare pentru tineri NEETs, înregistraţi la AJOFM, care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul;

5. Prime de instalare pentru tineri NEETs, înregistraţi la AJOFM, care încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate.

Proiectul se implementează la nivelul ANOFM și al agențiilor pentru ocuparea forței de muncă din județele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea.

Bugetul total al proiectului este de 190.155.943,29 lei (40.866.506,91 euro), din care 174.943.468 lei (aprox. 37.597.186,36 euro) sunt cheltuieli nerambursabile (curs 1 euro = 4,6531 lei).

Recomandăm persoanelor interesate să urmărească site-ul www.anofm.ro și pagina de Facebook a instituției, https://www.facebook.com/fiiinformat/, actualizate permanent cu informații despre proiect și despre fiecare măsură activă derulată prin intermediul acestuia.

Comunicare AJOFM Vâlcea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.