Istoria, celebrată prin apariţii editoriale de excepţie la Academia Oamenilor de Știință din România

Prefectul județului Vâlcea, Florian Marin, a participat la deschiderea Campaniei Naționale “Informare acasă! Siguranță în lume!”
18/04/2019
Prefectul județului Vâlcea, Florian Marin, a ținut audiențe în orașul Bălcești
18/04/2019

În data de 17 aprilie 2019, la Academia Oamenilor de Știință din România, în Sala „Drepturile Omului”, a avut loc un eveniment cu semnificaţii ştiinţifice şi culturale speciale în cadrul celebrării unui secol de la Marea Unire şi de la recunoaşterea internaţională a acesteia. Manifestarea a constat din lansarea a două lucrări din domeniul istoriei şi diplomaţiei şi din dezbaterea în jurul acestora. Cele două lucrări sunt: Tratatele de la Trianon și Paris din 1920, documentele prin care s-a consfințit înfăptuirea României Mari (Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 2018) şi Politica externă şi diplomaţia României pe parcursul unui secol de la înfăptuirea României Mari, vol. I şi vol. II (Editura Academiei Române, 2018). Lucrările au fost realizate de

prof. univ. dr. Ion M. Anghel, ambasador, membru onorific al AOSR, prima în calitate de autor, cea de-a doua, de autor şi coordonator. Alături de ambasadorul Ion M. Anghel, la prezidiul manifestării, s-a aflat ambasadorul Constantin Vlad, diplomat, profesor universitar şi autor al unor lucrări de referinţă în domeniu, membru titular al AOSR. Evenimentul a fost coordonat şi moderat de prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

Prima lucrare cuprinde Tratatele de la Trianon şi de la Paris, în forma lor originală, aşa cum au fost publicate în Monitorul Oficial, prezentate şi comentate de autor, ghid avizat în domeniu, figură marcantă a diplomaţiei româneşti contemporane. Publicarea lor la un secol de la evenimentele cruciale prin care s-a realizat şi consfinţit idealul naţional al românilor, Marea Unire, constituie un gest de recuperare istorică şi un mod de reactualizare în conştiinţa prezentului a unor acte juridice de valoare fundamentală pentru istoria României, a Europei şi a lumii. Cea de-a doua lucrare, în două tomuri, impresionantă ca volum, prezintă politica externă şi diplomaţia României de-a lungul celor 100 de ani care au trecut de la Marea Unire, fiind realizată din contribuţiile a peste 30 de autori, cei mai mulţi, diplomaţi de carieră, actori importanţi pe scena relaţiilor internaţionale ale României de-a lungul deceniilor postbelice până în prezent. După mărturisirea coordonatorului, ambasadorul Ion M. Anghel, lucrarea şi-a propus să analizeze şi să prezinte publicului ce a reprezentat România în politica externă şi în diplomaţie într-o perioadă dificilă a istoriei, într-o lume împărţită de ideologii politice opuse, sub presiunea Războiului Rece. Cartea reuşeşte să ofere o imagine complexă a diplomaţiei româneşti şi a scenei internaţionale, văzute prin prisma celor direct implicaţi. Teza generală a lucrării, rezultată din însumarea unei diversităţi de perspective, care analizează aspecte fundamentale ale diplomaţiei (politică, economică, culturală etc.), poate fi sintetizată prin ideea că România a fost o prezenţă semnificativă, de care s-a ţinut seama pe scena relaţiilor internaţionale. Prin aportul direct al diplomaţiei sale, ţara noastră a avut un rol activ şi dinamic pe plan extern, a ştiut să-şi impună punctele de vedere în apărarea propriilor interese şi în promovarea unor principii şi linii de acţiune la nivel internaţional.

Lansarea celor două lucrări a fost urmată de intervenţii ale celor prezenţi, diplomaţi, istorici, membri ai corpului academic, care au relevat valoarea şi importanţa operelor pentru domeniile istoriei şi diplomaţiei, au subliniat meritele autorului şi ale tuturor contributorilor, aducând o serii de comentarii, nuanţări şi dezvoltări în universul tematic acoperit de acestea. În context, Preşedintele Academiei Oamenilor de Știință din România, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, a declarat: „Lucrările lansate sunt două cărţi fundamentale pentru istoriografia noastră, pentru istoria contemporană şi conştiinţa românească. Ele constituie contribuţii esenţiale la cunoaşterea aprofundată a unor evenimente şi a unei epoci care au consacrat noi realităţi geopolitice, noi coordonate de evoluţie în relaţiile internaţionale, iar, pentru noi, ca naţiune, au consacrat împlinirea unui vis istoric. Cărţile se încadrează în celebrarea Centenarului Marii Uniri, care constituie un proces extins pe mai mulţi ani, având ca punct culminant Tratatul de la Trianon, din 4 iunie 1920. Academia Oamenilor de Ştiinţă din România i-a dedicat Centenarului un program complex de manifestări ştiinţifice şi de apariţii editoriale, program care, prin aceste opere remarcabile, continuă în anul 2019 şi, desigur, şi în 2020. Este un mod substanţial, de esenţă ştiinţifică şi academică, de a vorbi despre istorie, de a rememora evenimentele ei cardinale, de a onora trecutul şi, poate mai mult decât orice, de a învăţa din lecţia strălucită a istoriei pentru a ne gândi împreună la viitor.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.