AJOFM Vâlcea informează: A fost lansat Registrul electronic de evidență a contractelor de internship

Vâlcean mort de beat la volan, depistat în Polovragi
05/11/2018
Prefectul de Vâlcea, Marin Florian, a participat la Ceremonia de decernare a premiilor anuale ale Fundației NIȘTE ȚĂRANI
05/11/2018

ANOFM anunţă lansarea Registrului electronic de evidenţă a contractelor de internship  –  https://www.internship.anofm.ro  

Registrul înfiinţat şi gestionat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă ţine evidenţa tuturor contractelor de internship, organizaţiile-gazdă (persoane juridice la care internii desfăşoară activităţi specifice, în baza contractelor de internship) având obligaţia înregistrării în acest portal a tuturor contractelor de internship încheiate.

Accesul la registrul electronic se face pe bază de parolă proprie, utilizată cu titlu gratuit. La aceeaşi adresă pot fi consultate instrucţiunile  de utilizare a registrului electronic.

Potrivit Legii nr.176/2018 privind internshipul, anterior începerii activității de internship, organizațiile-gazdă vor completa și transmite datele din contracte în registrul de evidență al acestora. Orice modificare privind datele de identificare ale organizației-gazdă, sau cu privire la contractul de internship, se va opera în registrul de evidență în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariției situației ce a impus modificarea.

Neînregistrarea contractelor de internship în registrul de evidență electronic și netransmiterea datelor și informațiilor din contractul de internship, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 la 4.000 lei.

Programul de internship se adresează persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani şi se derulează pe o perioadă limitată de timp în cadrul unei organizaţii-gazdă. Scopul desfăşurării acestei activităţi îl reprezintă aprofundarea cunoştinţelor teoretice ale internului, îmbunătăţirea abilităţilor practice şi/sau dobândirea de noi abilităţi sau competenţe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.