România a primit un nou mandat în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului

Persoanele implicate în realizarea Recensământului din Râmnicu Vâlcea își pot ridica plata
11/10/2022
Despre examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în Medicină de Urgență
12/10/2022

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu salută alegerea României, la 11 octombrie 2022, pentru un nou mandat de membru în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO), pentru perioada 2023-2025, la alegerile care s-au desfășurat în cadrul celei de-a 17-a şedinţe plenare a celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la sediul ONU din New York.

În cadrul votului individual și secret al statelor membre ale Adunării Generale a ONU, România a fost aleasă de 176 de state, pentru un loc alocat Europei de Est în cadrul CDO. Precedentele mandate ale României în cadrul CDO au fost exercitate în perioada 19 iunie 2006 – 18 iunie 2008, respectiv din august 2011 până la 31 decembrie 2014.

,,Candidatura pentru acest nou mandat în cadrul CDO a fost fundamentată pe acțiunea hotărâtă a României în favoarea promovării multilateralismului eficient și pe abordarea principială a țării noastre în relațiile internaționale, precum și pe angajamentul ferm al țării noastre pentru promovarea și respectarea drepturilor omului atât în plan intern, cât și la nivel regional și global. Totodată, experiența țării noastre în cadrul celor două mandate anterioare în CDO, precum și dorința de a lucra constructiv pentru buna funcționare și eficientizarea acțiunii Consiliului au fost argumente suplimentare în sprijinul candidaturii țării noastre în cadrul acestui organism important la nivelul ONU.

Alegerea țării noastre pentru un nou mandat în cadrul Consiliului Drepturilor Omului reprezintă, de asemenea, o confirmare a recunoaşterii de care se bucură România în cadrul organizaţiilor internaţionale cu activităţi în domeniul drepturilor omului, precum și a profilului țării noastre de actor angajat și credibil în forurile multilaterale, de apărător și promotor al ordinii internaționale bazate pe norme și al statului de drept la nivel internațional, inclusiv în contextul actual, marcat de războiul de agresiune dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Astfel, relevanța acestui mandat pentru țara noastră este cu atât mai mare. România s-a pronunțat constant împotriva războiul ilegal, neprovocat și nejustificat al Federației Rusiei împotriva Ucrainei, ce încalcă principiile fundamentale ale ordinii internaționale bazate pe norme, precum și drepturile omului, prin atacarea unor ținte civile și uciderea populației nevinovate din Ucraina’’, a declarat cu acest prilej ministrul Bogdan Aurescu.

În cadrul mandatului său în Consiliul Drepturilor Omului, în conformitate cu obiectivele esențiale de politică externă ale României și în concordanță cu valorile și principiile Cartei ONU, România va urmări îndeplinirea promovării angajamentelor pe următoarele paliere:

Drepturile omului, democrație și statul de drept, cu accent pe reziliența democrației, consolidarea statului de drept, combaterea corupției; amenințările din mediul online și ale noilor tehnologii la adresa democrației; abordarea partenerială pentru consolidarea valorilor democratice.

Drepturile femeii: susținerea egalității de gen; combaterea violenței la adresa femeilor; valorificarea experienței naționale în domeniu și translatarea sa în activitatea și inițiativele de la nivelul Consiliului; importanța parteneriatelor, abordarea pro-activă; dimensiunea de tineret a împuternicirii și egalității de gen.

Combaterea discriminării: promovarea poziției principiale de respingere a tuturor formelor de discriminare, rasism și xenofobie, inclusiv a antisemitismului; reacția consolidată față de proliferarea discursului instigator la ură; capitalizarea experienței în plan intern și transpunerea sa în acțiuni la nivelul Consiliului.

Libertatea de exprimare: promovarea echilibrului între libertatea de exprimare și respingerea derapajelor discursive; dimensiunea de media, protecția jurnaliștilor; educația pentru media; combaterea dezinformării.

De asemenea, în cadrul acestui mandat, România va putea continua și obiectivele complementare asumate în cadrul mandatului de Președinte al Comunității Democrațiilor, pe care l-a deținut în perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 (https://www.mae.ro/node/59744, https://www.mae.ro/node/51103).

Informații suplimentare:

Consiliul Drepturilor Omului (CDO) a fost înfiinţat în baza rezoluţiei Adunării Generale a ONU nr. 60/251 (adoptată la 15 martie 2006) şi a început să funcţioneze efectiv la data de 19 iunie 2006, înlocuind Comisia Drepturilor Omului, după 60 de ani de activitate, şi este constituit din 47 de state membre cu drept de vot.

Împărţirea locurilor se face în baza unei distribuţii pe grupuri geografice: state africane: 13 locuri; state din Asia-Pacific: 13 locuri; state din America Latină şi Caraibe: 8 locuri; Europa de vest şi alte state: 7 locuri; state din Europa de Est: 6 locuri.

Consiliul Drepturilor Omului este un organ subsidiar permanent al Adunării Generale ONU şi este unul dintre cele două organe create în contextul reformei generale a ONU. Potrivit procedurii, statele sunt alese direct şi individual prin vot secret de către majoritatea membrilor Adunării Generale.

România a avut două mandate în cadrul CDO, primul, în perioada 19 iunie 2006 – 18 iunie 2008, iar al doilea, din august 2011 până la 31 decembrie 2014. În cadrul Consiliului Drepturile Omului, România a iniţiat două rezoluții: Drepturile omului, democrație și statul de drept (2012, 2015, 2017, 2019, 2021) și Dreptul copilului de a se angaja în activități de joacă și recreative (2014).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.